Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Tillsynen över sommararbetsplatser inom kosthållsbranschen: förbättringar behövs i fråga om hanteringen av hotet om våld och organiseringen av företagshälsovården

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Södra Finland

Arbetarskyddet i Södra Finland utförde tillsyn över sommararbetsplatser i kosthållsbranschen sommaren 2018. Vid tillsynen observerades behov för förbättringar särskilt i fråga om hanteringen av hotet om våld och organiseringen av företagshälsovården. Under sommaren gjorde arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i Södra Finland inspektioner på sammanlagt 135 sommararbetsplatser i kosthållsbranschen, främst på kaféer och restauranger. Inspektioner gjordes på olika håll i Södra Finland från Villmanstrand till Hangö och från Helsingfors till Lahtis. Tillsyn utfördes också på arbetsplatser i Helsingfors och Esbo skärgård. Inspektionerna gjordes utan anmälan på förhand.

Brister i hanteringen av hotet om våld på var tredje arbetsplats

Det fanns brister i hanteringen av hotet om våld från kunderna på 49 arbetsplatser. När det är fråga om kundservicearbete ska arbetsgivaren alltid utreda och bedöma huruvida det råder hot om våld i samband med arbetet på arbetsplatsen eller inte. Det är väsentligt att de anställda vet hur de ska handla om en kund beter sig på ett hotfullt eller misstänkt sätt. De anställda ska också veta hur de kan behandla situationen i efterhand till exempel tillsammans med arbetskamraterna och vid behov med företagshälsovården.

Var fjärde arbetsplats saknade företagshälsovård

Totalt 36 arbetsplatser saknade lagstadgad företagshälsovård.

"Vid inspektioner i huvudstadsregionen upptäcker vi ofta att företaget inte har ingått avtal om företagshälsovård efter att det bytt ägare. Dessutom är nya arbetsplatser ofta utan företagshälsovård", berättar Tarmo Järvinen från regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Om ett företag saknar företagshälsovård ges företaget alltid en uppmaning, och tillsynen slutförs först när företaget ingått avtal om företagshälsovård. Syftet med den lagstadgade företagshälsovården är att förebygga olyckor, sjukdomar och hälsoskadlig belastning till följd av arbetet.

På ytterligare 40 arbetsplatser var avtalet om företagshälsovård inte framlagt så att de anställda kan ta del av avtalet, även om företaget ordnat företagshälsovården.

"Anställda har ofta uppfattningen att företaget inte har någon företagshälsovård om de inte kan gå till läkarmottagningen på arbetsgivarens bekostnad. Risken för denna missuppfattning blir mindre när de anställda kan ta del av avtalet om företagshälsovård", berättar Järvinen.

12 arbetsgivare klarade sig utan anmärkningar

Vid tillsynen över sommararbetsplatserna meddelades sammanlagt 255 anvisningar och 48 uppmaningar. Hos 12 arbetsgivare var alla punkter som inspekterades i ordning, och de behövde inte meddelas några myndighetsanvisningar alls.

Mer information om arbetarskyddet finns i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst www.tyosuojelu.fi. I problemsituationer kan både anställda och arbetsgivare ta kontakt med arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning: tfn 0295 016 620 (vardagar kl. 9–15).


Ytterligare information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen, tfn 029 501 6262 fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.


Uppdaterad