Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Tillsynen av barnskyddet i Pargas upphör

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har granskat om barnskyddsarbetet under Pargas stads social- och hälsovårdsnämnd uppfyller alla krav. Under tillsynen upptäckte regionförvaltningsverket särskilt brister i att alla skeden av barnskyddsarbetet inte uppfyllde lagens krav.

Under tillsynen och särskilt under våren 2018 har Pargas stads social- och hälsovårdsnämnd vidtagit åtgärder för att rätta till situationen, bl.a. rekryterat legitimerade socialarbetare.

Regionförvaltningsverket anser att de åtgärder som Pargas föreslagit, väl genomförda, ökar möjligheterna för kommunens barnskyddsarbete att uppnå den nivå lagen kräver. Regionförvaltningsverket anser att ett väl genomfört barnskyddsarbete bygger på den kunskapsgrund utbildning ger, färdigheter från praktiskt arbete, de etiska grunderna för socialarbetet och en ledningskultur som stöder arbetet.  

Regionförvaltningsverket har avslutat sin tillsyn, men följer fortfarande med situationen inom barnskyddet i Pargas stad. 
 

Ytterligare information
överinspektör för socialvården Tiina Ronkamo, tfn 0295 018 130

 

 

 


Uppdaterad