Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Visar butiksvågen rätt?

"Nummer 47, banan. Så där ja." Och så klistrar vi prislappen på bananklasen. Har du någonsin ifrågasatt gramantalet som butiksvågen visar? Vågen ska visa vikten rätt, eftersom det är ett mätinstrument som bestämmer mängden på den produkt som köps och därmed också priset som kunden betalar för produkten.

En butiksvåg och en bränslemätare är mätinstrument i vardagen. De ska visa korrekt för att konsumenten ska få rätt mängd varor och säljaren rätt ersättning för den produkten som han eller hon säljer. Mätinstrumentens lämplighet för det aktuella användningsändamålet och att enheten visar rätt mätresultat övervakas genom kontrollbesök som utförs av regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket övervakar att vågar som används i handeln verifieras med tre års mellanrum och bränslemätare med två års mellanrum. Även vågar som används i torghandeln ska verifieras regelbundet med tre års mellanrum. Instrumentet ska vara försett med en dekal om godkänd verifiering (verifikationsmärke). I samband med verifieringen kontrolleras att mätinstrumentet visar mätresultatet korrekt och att det lämpar sig för användningsändamålet och -miljön. Verifieringar av mätinstrument sköts av besiktningsorgan som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Utöver verifikationsmärket kan besiktningsorganet fästa en informativ dekal med information om när verifieringen går ut på vågen. Infodekalen är inte nödvändig.
 

Verifikationsmärke  

       Infodekal

 

Om du misstänker att ett mätinstrument inte mäter rätt, är det bra att informera instrumentets ägare om det. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att mätinstrumentet lämpar sig för ändamålet och överensstämmer med kraven. Verksamhetsutövaren ansvarar också för att användningen av mätinstrumentet övervakas och att dess tillförlitlighet verifieras regelbundet.

Om ett mätinstrument strider mot bestämmelserna anmäler regionförvaltningsverket detta till Tukes, som kan förbjuda att mätinstrumentet används. Påföljden för brott mot bestämmelserna kan även vara bötesstraff, vitesförfarande eller till och med en begäran om polisutredning.

Regionförvaltningsverket övervakar tillsammans med Tukes att mätinstrumenten lämpar sig för den planerade användningen och är verifierade enligt bestämmelserna.

Mer information om övervakningen av mätinstrument finns på regionförvaltningsverkets och Tukes' webbplats.
 

Ytterligare information:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland: inspektör Antti Manninen, tfn 0295 016165
Regionförvaltningsverket i Östra Finland: inspektör Kirsi Juntunen, tfn 0295 016 902
Regionförvaltningsverket i Lappland: inspektör Soile Kangas, tfn 0295 017 363
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: inspektör Helena Pousi, tfn 0295 018 103
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör Kari Lehtonen, tfn 0295 018 794
Regionförvaltningsverket i Norra Finland: inspektör Tuija Karppinen, tfn 0295 017 568


Uppdaterad