Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland tillsatte valkretsnämnder

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket har tillsatt Satakunta valkrets och Egentliga Finlands valkrets inför riksdagsvalet nästa vår. Valkretsnämndens viktigaste uppgifter i riksdagsvalet är att ta emot och granska ansökningar om kandidatur och samt uppgöra en sammanställning över kandidatlistor, räkna förhandsröster, kontrollräkna alla givna röster, bekräfta och publicera valresultatet samt uppgöra en fullmakt till de riksdagsmän som väljs. Valkretsnämnden som tillsatts för riksdagsvalet fungerar också vid presidentvalet och europaparlamentsvalet och mandatperioden fortsätter tills en ny nämnd väljs.

Till varje valkretsnämnd hör ordförande, vice ordförande och tre övriga medlemmar samt fyra ersättare. Enligt vallagen ska medlemmar och ersättare i mån av möjlighet representera de partier som uppställt kandidater i valkretsen i förra riksdagsvalet. De som är uppställda som kandidater i riksdagsvalet kan inte utnämnas till nämnden. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har tillsatt nämnder utifrån förslag som begärts från partierna, med beaktande av kraven i jämställdhetslagen.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har utnämnt Vappu Laukkanen från Raumo som ordförande i Satakunta valkretsnämnd, till vice ordförande Pertti Rajala från Björneborg och till medlemmar Marjaana Perttula från Björneborg, Ilkka Härmäläinen från Björneborg och Esa Ahlqvist från Ulvsby. Till ersättare har valts Marjatta Salonen, Kaarina Rane, Veijo Virtanen och Olavi Koskinen, alla från Björneborg.

Till ordförande för Egentliga Finlands valkretsnämnd har regionförvaltningsverket utnämnt Pia-Maria Niskala från S:t Karins, till vice ordförande Taito Ylhäinen från Masku och till medlemmar Mika Paukkeri från Salo, Vuokko Puljujärvi från Åbo samt Jorma Rand från Rusko. Till ersättare har valts Risto Kankaanpää från Åbo, Lotta Laineenkare från Åbo, Kimmo Jalonen från Björneborg samt Leena Virtanen från S:t Karins.

 

Ytterligare uppgifter
överinspektör Seppo Luotola, tfn 0295 018 091

 


Uppdaterad