Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Skolan i rörelse-pris till Nurmijärvi kommun

Södra Finland

Det regionala Skolan i rörelse-priset i södra Finland gick i år till Nurmijärvi kommun. Regionförvaltningsverket i Södra Finland valde prismottagaren i samarbete med Utbildningsstyrelsen. Valet gjordes utgående från distriktsidrottsorganisationernas enhälliga förslag. Prissumman på 2 500 euro är avsedd att användas till att främja elevernas eller hela skolgemenskapens motionerande. Priset beviljas ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.

Nurmijärvi kommun har på ett långsiktigt och målmedvetet sätt arbetat för att göra skolornas verksamhetskultur mer motionsinriktad. Arbetet har utgått från skolornas eget perspektiv och deras önskemål. Verksamheten har byggts upp genom tväradministrativt samarbete med undervisningsväsendet, idrottsväsendet, ungdomstjänsterna och småbarnspedagogiken. 
 


Nurmijärven yhteiskoulus egenhändigt gjorda rink. Foto: Ari Murole
 

I verksamhetsutbudet finns bl.a. hobbyeftermiddagar som organiseras i samarbete med idrottsföreningar och Nurmijärven opisto. Det erbjuds också käppcross, som förenar rörelseglädje med glädjen att skapa något själv och lära sig nytt.


Det årliga Käppcross-evenemanget. Foto: Ari Murole
 

Skolan i rörelse-koordinatorn i Nurmijärvi är en entusiastisk lagspelare som har ett gott samarbete med många andra aktörer och på ett exemplariskt sätt sprider sin sakkunskap också till andra kommuner.

Skolan i rörelse

Ytterligare information:
överinspektör Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland

 

                                  

 


Uppdaterad