Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Skolan i rörelse-pris till Jyväskylä stad

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Jyväskylä stad ett regionalt Skolan i rörelse-pris. I Jyväskylä har man arbetat exemplariskt och långsiktigt med att utveckla Skolan i rörelse-verksamheten.  Prissumman på 2 500 euro mottogs den 5 november på Jyväskylä stads vägnar av Jon Salminen och Tella Vuolle-Oranen.

Jyväskylä stad har i flera års tid arbetat långsiktigt med att få barn och unga att röra på sig mer under skoldagen. Staden har deltagit i Skolan i rörelse-projektet sedan år 2010 och under tidens lopp spridit konceptet till allt fler skolor. För närvarande deltar alla skolor inom den grundläggande utbildningen i verksamheten och alla skolor stöds jämlikt i att utveckla sin verksamhet inom ramen för Skolan i rörelse.

Lektionerna och undervisningsrutinerna har gjorts mer funktionella, elevernas föräldrar har informerats om varför det är viktigt att röra på sig och eleverna har också gjorts mer delaktiga. Man har också gjort skolornas inlärningsmiljöer aktivare och ökat samarbetet med olika aktörer.  

Skolan i rörelse är ett av regeringen Juha Sipiläs spetsprojekt. Det syftar till att vid sidan av den traditionella gymnastikundervisningen göra skolornas verksamhetskultur mer motionsinriktad. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade år 2018 sammanlagt 7 miljoner euro för att stöda Skolan i rörelse-verksamheten. 

Skolan i rörelse


Ytterligare information:
överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Västra och Inre Finland

 


Uppdaterad