Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands forum för gårdstillsyn och tillstånd 4.9 och besök på syrsodling i Kurikka

Västra och Inre Finland

De österbottniska producenternas, producentorganisationernas och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands forum för gårdstillsyn och tillstånd samlas den 4 september i Kurikka. Under förmiddagen diskuteras aktuella frågor och på eftermiddagen besöker man Panu Ollikkalas syrsodling.

Representanter för media är välkomna med på rundvandringen på syrsodlingen och att intervjua både syrsodlaren och myndigheterna på plats.

Vänligen anmäl dig i förväg till harri.varhama@rfv.fi. före kl. 16 den 3 september 2018. Rundvandringen på gården börjar kl. 14, adress: Ollikkalantie 116, Kurikka.

 

I det här årets första möte i Kurikka får man höra aktuella översikter från Evira, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands veterinärer och miljötillståndsinspektörer och NTM-centralen. Deltagarna har också velat ta upp utkastet till förordning om anmälningspliktig djurstallsverksamhet och dess paragrafmotiveringar samt vilka konsekvenser landskapsreformen kommer att ha för tillsynen och uppgifterna.

Forumet har traditionellt förenat diskussioner om aktuella frågor med att bekanta sig med någon produktionsgren. Forumet har tidigare besökt bland annat en mjölkgård och en svinfarm. Forumet för gårdstillsyn och tillstånd som redan arbetat i sju år har förutom informationsstyrning, informering och erfarenhetsutbyte till uppgift att utveckla inspektionerna av gårdarna och bereda gemensamma ståndpunkter till ministerierna och de centrala ämbetsverken.

Forumet bildades 2011 för ett akut förhandlingsbehov, men ansågs vara så bra att dess verksamhet fortsatte och det sammanträder fortfarande en till två gånger per år. Ordförande för mötet är regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen.

 

Ytterligare information:
utvecklingschef Harri Varhama, tfn 0295 018 558
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad