Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Utvecklingsunderstöd för lokalt utvecklande av en motionsinriktad livsstil

Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil finns att söka för år 2019 för motionsprojekt som syftar till att främja hälsa och välbefinnande.

Utvecklingsunderstöden beviljas lokala motions- och idrottsprojekt som ska främja hälsan och välbefinnandet hos olika ålders- och befolkningsgrupper. Syftet är att få människor att röra på sig mer i enlighet med rekommendationerna för fysisk aktivitet och ta till sig en motionsinriktad livsstil. Främsta syftet med understödet är att öka den finländska befolkningens idrotts- och motionsutövning under hela livet och särskilt bland de personer som rör på sig för lite.

Projekten kan rikta sig till enskilda målgrupper, såsom barn i småbarnspedagogik och förskoleundervisning, äldre personer och specialgrupper eller alternativt kan olika ålders- och målgrupper kombineras tematiskt, såsom motion i naturen eller familjemotion. Denna ansökningsomgång innefattar dock inte projekt som syftar till att öka motionen under skoldagen. I början av 2019 ordnas en egen ansökningsomgång för projekt inom ramen för Studier i rörelse som ska genomföras under läsåret 2019–2020.

Understödets huvudfokus ligger på att göra småbarnspedagogikens verksamhetskultur mer motionsinriktad, vilket anknyter till verkställandet av rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren (UKM 2016) och programmet Glädje i rörelse.

Understödet kan beviljas kommuner, samkommuner samt registrerade samfund och stiftelser som ordnar småbarnspedagogik.

Ansökan om understöd sker i regionförvaltningsverkets e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Ansökningstiden börjar 26.10.2018 och går ut 30.11.2018 kl. 16.15.

Ansökningsanvisningen och information om understödet finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset?_101_INSTANCE_9GY9rOgrEM2b_languageId=sv_SE.

Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: inspektör för bildningsväsendet Ilpo Piri, tfn 0295 016 559
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: planerare Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822 och överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824
Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515
Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663
Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396.


Uppdaterad