Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Ska ni servera alkohol på en festival i sommar? – Ansök om tillstånd i tid

Inom regionförvaltningsverkens alkoholtillståndsförvaltning är det nu den brådaste tiden på året. De som kommer att ordna festivaler och olika evenemang i sommar ansöker nu som bäst aktivt om tillstånd att servera alkohol. På våren och i början av sommaren kommer det in två-tre gånger fler tillståndsansökningar än under övriga tider på året.

Det är därför skäl att skicka in ansökningarna om tillstånd för alkoholservering på sommarens evenemang till regionförvaltningsverket så fort som möjligt.

I normala fall är handläggningstiden en månad, men under bråda tider kan den förlängas till två månader. För att handläggningen av ansökan ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ansökan är omsorgsfullt ifylld enligt anvisningarna och att de rätta och kompletta bilagorna är med och att också verksamhetsidén är genomtänkt. I och med den nya alkohollagen ska ansökan nu också innehålla en plan för egenkontroll.

Den nya alkohollagen innehåller inga bestämmelser om tillfälligt serveringstillstånd. För festivaler och andra evenemang kan man ansöka om ett tidsbundet serveringstillstånd. På evenemang är det också möjligt att servera alkoholdrycker genom att enbart anmäla detta, men i sådana fall ska den som äger eller innehar området ha fått serveringsområdet godkänt av regionförvaltningsverket i förväg. Mer information om servering på evenemang och tillställningar finns på Valviras webbplats.

I och med den nya lagen ska alla anmälningar och ansökningar som rör alkoholförvaltningen göras på de nya blanketterna som finns på regionförvaltningsverkets webbplats under blanketter. Ett tidsbundet serveringstillstånd som lämpar sig för tillfälliga evenemang söks med blanketten Ansökan om att få servera alkoholdrycker, och planen för egenkontroll fylls i på blanketten Plan för egenkontroll av serveringen av alkoholdrycker.

Den nya alkohollagen trädde i kraft i sin helhet 1.3.2018. Mer information om de ändringar som lagen förde med sig får du genom att titta på våra korta informationsfilmer. Hela alkohollagen finns i Finlex. Information om serveringstillstånd hittar du också på regionförvaltningsverkets webbplats.

Regionförvaltningsverken beviljar serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker till serverings- och detaljhandelsställen inom sina respektive områden. Regionförvaltningsverken övervakar också exempelvis detaljförsäljningen av alkoholhaltiga drycker och att bestämmelserna för alkoholreklam följs.

Ytterligare information:
fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland):
Ilkka Ripatti, överinspektör, tfn 0295 016 195

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (Egentliga Finland och Satakunta):
Heikki Mäki, alkoholöverinspektör, tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Markku Paavilainen, överinspektör, tfn 0295 018 792 (Birkaland)
Anneli Virtanen, överinspektör, tfn 0295 018 606 (Mellersta Finland)
Johanna Holmäng-Jaskari, överinspektör, tfn 0295 018 809 (Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten)

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen):
Jarmo Ruusu, alkoholinspektör, gruppansvarig, tfn 0295 016 938

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Tarja Strömdahl, överinspektör, tfn 0295 017 369                    

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (Kajanaland och Norra Österbotten):
Ari Kilponen, alkoholinspektör, tfn 0295 017 571
Sari Korhonen, alkoholinspektör, tfn 0295 017 569


Uppdaterad