Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Den svaga isen utsatte också räddaren för fara – livräddningsmedaljer överräcks i Tammerfors 30.10.2018

Västra och Inre Finland, Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland överlåter två av republikens president tilldelade livräddningsmedaljer i Tammerfors 30.10.2018. Medaljerna överräcks av regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen.

En snöskoter körde ner i vattnet i Längelmävesi

En livräddningsmedalj överräcks till Erkki Elkelä efter att han på ett ytterst modigt och rådigt sätt räddade en snöskoteråkare som kört ner i vattnet. Händelsen inträffade i Kangasala på Längelmävesi-isen 28.12.2017 då en mansperson körde ner sin snöskoter i vattnet ca 400 meter från stranden. Snöskoteråkaren sjönk helt ner i vattnet och ropade på hjälp. Elkelä hörde ropet på hjälp och ringde nödcentralen. Därefter tog han en båt från stranden och skuffade den mot vaken. På vägen sjönk Elkeä också själv ner i isen, men han lyckades ta sig tillbaka in i båten och kunde därefter också lyfta mannen som fallit i vattnet in i båten. I båten förlorade den räddade mannen medvetandet och Elkelä värmde honom genom att ge sina egna kläder. Mannen som räddades var så illa nedkyld och i kritiskt tillstånd då han fördes till sjukhuset, att han utan Elkeläs raska agerande skulle ha omkommit. Elkelä riskerade också sitt eget liv flera gånger medan han räddade mannen.

Pimplargäng i farlig situation i Lautvesi

Den andra livräddningsmedaljen överräcks Viljo Helén för hans modiga agerande under en pimplarfärd ute på havsisen. Händelsen inträffade 24.3.2017 i havsområdet Lautvesi i Nystad. Helén och två andra män tog sig med sparkstöttingar ut på isen för att pimpla. De hade flyttat på sig många gånger, men den sista gången de bytte plats sjönk en av männen ner i isen. Han hade först försökt komma upp med egna krafter, men den sörjiga isen gav efter. Viljo Helén hade efter att han hade upptäckt händelsen skyndat sig för att hjälpa mannen och räckte honom sin borr. Mannen hade fått grepp om borren och Helén hade dragit upp honom medan isen knakade under dem.

Räddningsoperationen hade efter några misslyckade försök slutligen lyckats och männen hade krälat sig fram till bärande is. Därefter hade männen skyndat sig till bilen som låg cirka två kilometer längre bort. Även om männen var ute på tremanhand så var en av dem så långt borta att han inte visste något alls om händelsen innan männen ringde upp honom. Med kännedom om den svaga isen riskerade Helén också sitt eget liv medan han räddade sin vän. Medaljmottagaren är hemma från Tammerfors som ligger i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område och därför överräcks medaljen i Tammerfors.

Representanter för media är välkomna att närvara vid överräckningen av medaljerna 30.10.2018 kl. 14:30.

Adress: Yliopistonkatu 36, Tammerfors, Attila-byggnaden, konferensrum Suutari, anmälning vid informationsdisken i nedre aulan.

Ytterligare information:

Tove Lindell
konsultativ tjänsteman
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
tfn 0295 018 510
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad