Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Fortum Environmental Construction Oy behandlar på försök avfall så att det blir deponerbart på avfallshanteringsanläggning i Mäntyluoto i Björneborg

Etelä-Suomi

Regionförvaltningsverket har 28.9.2018 meddelat ett beslut om Fortum Environmental Construction Oy:s verksamhet av försöksnatur på avfallshanteringsanläggningen i Mäntyluoto i Björneborg. Tillståndet gäller för viss tid under perioden 1.10.2018–31.3.2019.

Enligt beslutet får Fortum Environmental Construction Oy behandla APC-avfall och aska som uppstår i avfallsförbränningen på så sätt att de kan bli deponerbara. Avfallsmängden som ska hanteras understiger 2 % av anläggningens totala kapacitet. Under försöket leds inte processavloppsvatten från anläggningen ut i havet. Regionförvaltningsverket har bestämt i sitt beslut att företaget ska ställa en säkerhet på 136 000 euro för avfallshanteringen.

Beslutet finns i regionförvaltningsverkets informationstjänst.

Ytterligare information:

Kari Pirkanniemi
miljöråd
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
tfn 0295 016 425
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad