Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Valkretsnämnderna i södra Finland har tillsatts

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har tillsatt Helsingfors, Tavastlands och Nylands valkretsnämnder inför riksdagsvalet våren 2019. Valkretsnämnderna som tillsatts för riksdagsvalet kommer också att arbeta i presidentvalet och Europaparlamentsvalet, och deras mandatperiod varar tills dess en ny nämnd är vald.

Valkretsnämnderna tar emot och kontrollerar kandidatansökningar. Utöver detta gör de upp sammanställningar av kandidatlistorna, räknar förhandsröster, kontrollräknar alla röster, fastställer och offentliggör valresultatet och skriver ut fullmakter till de invalda riksdagsledamöterna.

Varje valkretsnämnd består av en ordförande, en vice ordförande, tre andra medlemmar och fyra ersättare. Enligt vallagen ska både medlemmarna och ersättarna i möjligaste mån företräda de partier i partiregistret som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen. De som är uppställda i riksdagsvalet kan inte utses till nämnden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har tillsatt nämnderna utifrån förslagen som begärts av partierna, med beaktande av kraven i jämställdhetslagen.


Sammansättningen för Helsingfors valkretsnämnd

  • ordförande Timo Erikäinen
  • vice ordförande Sallamaari Muhonen
  • Minna Salminen, fr.o.m. 13.2.2019. Anita Hellman har begärt avgång.
  • Sakari Männikkö
  • Esko Grekelä
  • Sanna Rauhansalo
  • Klas Weckman
  • Marjatta Kähkönen fr.o.m. 5.4.2019. Hilkka Kiviluoto har begärt avgång.
  • Jaakko Anttila


Sammansättningen för Tavastlands valkretsnämnd

  • ordförande Raimo Turunen, Tavastehus  
  • vice ordförande Pekka Romo, Tavastehus
  • Päivi Granlund, Lahtis
  • Sari Kujanpää, Hattula
  • Janne-Ville Kinnunen, Hattula
  • Ari Parviainen, Hollola
  • Eeva Suojanen, Forssa
  • Jaana Osara, Tavastehus
  • Juha Haukka, Lahtis


Sammansättningen för Nylands valkretsnämnd

  • ordförande Matti Hilli, Vanda    
  • vice ordförande Leena Lauren, Vanda  
  • Veikko Simpanen, Esbo
  • Reijo Stedt, Esbo
  • Christel Liljeström, Sibbo
  • Jari Oksanen, Borgå
  • Riitta Törmänen, Kervo
  • Esa Katajisto, Esbo
  • Mia-Pia Asomäki, Sibbo

Pressmeddelandet har uppdaterats 12.3.2019 med följande uppgifter.
Medlemmar:

Minna Salminen, fr.o.m. 13.2.2019. Anita Hellman har begärt avgång.

Pressmeddelandet har uppdaterats 5.4.2019 med följande uppgifter:
Ersättarre i nämnden (Beslut 5.4.2019, ESAVI 16706/2018)
Marjatta Kähkönen fr.o.m. 5.4.2019. Hilkka Kiviluoto har begärt avgång.

Ytterligare information:
överinspektör Marja Pietilä, tfn 0295 016 187                         
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland


Uppdaterad