Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utreder om indrivning av upphovsrättsersättningar är lagligt

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har under hösten fått flera anmälningar om att ett indrivningsföretag drivit in ersättningar för brott mot upphovsrätten. Företaget har i sina brev drivit in ersättningar för nedladdning eller förmedling av webbinnehåll som står under upphovsrätten.

Vad ska jag göra om jag får ett obefogat indrivningsbrev?

Eftersom Regionförvaltningsverket i Södra Finland fick flera anmälningar om saken och började utreda detta, skrev vår överinspektör en kort anvisning i ett socialt medium om vad den som fått ett indrivningsbrev ska göra om han eller hon anser att indrivningen är obefogad.

- I anvisningen gav vi rådet att om du får eller har fått ett indrivningsbrev och anser att du inte är ansvarig för skulden ska du bestrida ditt ansvar för den till indrivningsföretaget. Detta ska göras motiverat och på ett sätt som går att bevisa - exempelvis per e-post, säger överinspektör Timo Korhonen.

- Indrivningsföretaget måste då upphöra med den frivilliga indrivningen av fordran. Om företaget vill fortsätta indrivningen måste saken i så fall föras till marknadsdomstolen för avgörande, fortsätter Korhonen.

I anvisningen berättade vi också att Regionförvaltningsverket i Södra Finland redan känner till fallet och att fler anmälningar inte behöver lämnas in.

- Vi tar inte i offentligheten ställning till enskilda fall eller behandlingen av pågående ärenden. Det har vi inte gjort i det här fallet heller, utan enbart på ett allmänt plan gett anvisningar till dem som får eller har fått indrivningsbrev. Syftet med vårt inlägg var att ge anvisningar om hur man ska förfara och informera om att det inte behöver göras fler anmälningar om saken till den övervakande myndigheten, förtydligar Korhonen.

Regionförvaltningsverket övervakar indrivningsverksamhet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är riksomfattande tillståndsmyndighet när det gäller koncession för indrivningsverksamhet. Regionförvaltningsverket övervakar också att de som utövar indrivningsverksamhet med koncession följer lagen och god indrivningssed. Regionförvaltningsverket i Södra Finland är skyldigt att förbjuda indrivningsverksamhet som utövas utan koncession. Verket kan också ge ett indrivningsföretag en varning eller återkalla dess koncession.

Ytterligare information:

Timo Korhonen
överinspektör
tfn 0295 016 146
fornam.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad