Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Valkretsnämnderna för vårens riksdagsval har tillsatts i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har tillsatt valkretsnämnder inför vårens riksdagsval. Valkretsnämnden kommer också att arbeta i presidentvalet och Europaparlamentsvalet. Dess mandatperiod varar till dess en ny nämnd är vald.

Valkretsnämnderna tar emot och kontrollerar kandidatansökningar. Utöver detta gör den upp sammanställningar av kandidatlistorna, räknar förhandsröster, kontrollräknar alla röster, fastställer och offentliggör valresultatet och skriver ut fullmakter till de invalda riksdagsledamöterna.

Varje valkretsnämnd består av en ordförande, en vice ordförande, tre andra medlemmar och fyra ersättare. Enligt vallagen ska både medlemmarna och ersättarna i möjligaste mån företräda de partier i partiregistret som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen. De som är uppställda i riksdagsvalet kan inte ingå i nämnden. Regionförvaltningsverket har tillsatt nämnderna utifrån förslag från partierna, med beaktande av kraven i jämställdhetslagen.

Valkretsnämnder tillsatta av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Mellersta Finlands valkretsnämnd:

 • ordförande Matti Eerola, Jyväskylä
 • vice ordförande Eila Sahala, Jämsä

Medlemmar:

 • Leo Turunen, Jyväskylä
 • Pertti Salonen, Jyväskylä
 • Erna Elo, Saarijärvi

Ersättare:

 • Arja Hokkanen, Jyväskylä
 • Inga Lindelöf, Jyväskylä
 • Erkki Tynjä Jyväskylä
 • Ari Liukko, Vaajakoski.

Birkalands valkretsnämnd:

 • ordförande Miia-Hannele Vuori, Tammerfors
 • vice ordförande Olli Niemi, Pirkkala

Medlemmar:

 • Seikku Kaita, Tammerfors
 • Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen, Tammerfors
 • Elisa Kivistö-Orjatsalo, Nokia

Ersättare:

 • Anne Karinen, Tammerfors
 • Raimo Tihveriäinen, Tammerfors
 • Ulla Karppila, Valkeakoski
 • Vesa Ruskeeniemi, Valkeakoski.

Vasa valkretsnämnd:

 • ordförande Mikko Männikkö, Seinäjoki
 • vice ordförande Anna-Lena Kronqvist, Korsnäs

Medlemmar:

 • Juha Rantala, Vasa
 • Raija Kujanpää, Vasa
 • Ulla Hellén, Jakobstad

Ersättare:

 • Tellervo Vallius, Vasa
 • Jorma Katajamäki, Vasa
 • Kaarlo Lepistö, Vasa
 • Anneli Palosaari, Karleby.

Ytterligare information:

Susanna Taivainen
inspektör
tfn 0295 018 588

Päivi Lahtinen
rättsskyddsenhetens chef
tfn 0295 018 533

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad