Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Regionförvaltningsverkens och Valviras regionala diskussionsmöten om boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården

Regionförvaltningsverken och Valvira ordnar i höst sex regionala seminarier om boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården. Syftet med mötena är att ge information om tillsynen över boendetjänster, kunskap som samlats av erfarenheter samt forskningsdata. Även deltagarna i seminariet får sin röst hörd och kan uttrycka sina åsikter under learning cafe-arbetet.

Diskussionsmötena är avgiftsfria för deltagarna. Var och en svarar själv för måltids- och resekostnader.

Seminarier:

Seminariernas program publiceras på Valviras och det avsedda regionförvaltningsverkets webbplats senast en månad före tillställningen.

Välkommen på seminarium!

Läs mer:

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården för åren 2016–2018, uppdatering för år 2018


Uppdaterad