Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Regionförvaltningsverket riktar en enkät till sina tillståndskunder

Regionförvaltningsverket önskar få höra kundernas åsikter om tillståndstjänsten. − Vi utnyttjar resultaten av kundenkäten till att utveckla vår tillståndsförvaltning, berättar Jarkko Yliruka, överinspektör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Med kundenkäten samlar vi information om tillståndstjänsterna för alkoholförvaltningen, näringstillsynen, socialvården, hälso- och sjukvården och miljö- och hälsoskyddet. Varken arbetarskyddet eller miljötillstånden ingår i enkäten.

Tillståndstjänstens kundenkät är öppen 12.12.201815.3.2019. Den skickas till kunder som har fått tillstånd för sin verksamhet eller lämnat en anmälan till regionförvaltningsverket.

– Vår senaste enkät var på en allmännare nivå och den gjordes våren 2018. Enkäten besvarades då av cirka 600 kunder. Förbättrad åtkomlighet och bättre interaktion, förkortade handläggningstider och utveckling av de digitala tjänsterna togs upp som föremål för utveckling. Dessa teman ligger i fokus då vi förbereder Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova som blir riksomfattande och inleder sin verksamhet i början av år 2021, säger Yliruka.

− Den här enkäten fokuserar på tillståndstjänsten där vi har många kunder. Det är viktigt att tillståndsprocessen är smidig till exempel när man börjar som företagare, fortsätter Yliruka. − Enkäten ingår i utvecklingsprojektet för kundorienterad verksamhet. Låt oss förbättra vår verksamhet tillsammans!

Ytterligare information:

Jarkko Yliruka
överinspektör
tfn 0295 016 219
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad