Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

En regional försvarskurs börjar 5.11.2018 i Tusby: temat är den övergripande säkerheten i samhället

Södrä Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Pansarbrigaden ordnar en regional försvarskurs för nyckelpersoner hos myndigheter, näringslivet och organisationer. Deltagarna i kursen som börjar måndagen den 5 november i Tusby kommer från Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Kursen leds av överdirektör Minna Karhunen och Pansarbrigadens biträdande kommendör, överste Pertti Posti.

Under fem kursdagar behandlas utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt olika sektorers beredskap för undantagsförhållanden och störningstillstånd. Förutom föreläsningar och grupparbeten innehåller kursen besök på Päijänne-Tavastlands räddningsverk i Lahtis och på Pansarbrigaden i Tavastehus.

Inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område ordnas i år sex regionala försvarskurser som är fem dagar långa, varav en inom Pansarbrigadens och Tavastlands regionalbyrås område. Motsvarande regionala försvarskurser ordnas inom alla regionförvaltningsverks verksamhetsområden.

*************************************************************************************************
Den 135:e regionala försvarskursen i södra Finland inleds måndagen den 5 november kl. 9 i Försvarsmaktens kurscenter i Tusby. Direktör Tommi Laurinen och Pansarbrigadens biträdande kommendör, överste Pertti Posti håller de inledande anförandena.

Försvarsmaktens kurscenter ligger på adressen Rantatie 66, Tusby. Kaffeservering ordnas kl. 8.30 - 8.55.

Representanter för media är välkomna!

*************************************************************************************************

Vad är en regional försvarskurs?

Regionala försvarskurser ger en allmän bild av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och den övergripande säkerhetsberedskapen inom olika sektorer. Undervisningen fokuserar på samhällsberedskap på regional och lokal nivå under undantagsförhållanden, katastrofer och militära hot. Vitala funktioner som behandlas är den inre säkerheten, befolkningens funktionsförmåga och servicen till dem, mental kristålighet, försvarsförmåga och en fungerande ekonomi, infrastruktur och försörjningsberedskap.

De regionala försvarskurserna främjar samarbetet mellan myndigheterna och de personer och organisationer som sköter centrala uppgifter vid störningstillstånd och undantagsförhållanden.

Undervisningens målgrupp är personer i ledande ställning och personer som arbetar med uppgifter som är viktiga för beredskapen och organisationens funktion. Inbjudan grundar sig vanligen på arbetsgivarens eller organisationens förslag.

Ytterligare information:
Tommi Laurinen
direktör
RFV i Södra Finland
tfn 0295 016 144
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad