Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

En regional försvarskurs börjar 1.10.2018 i Tusby: Temat är övergripande säkerhet

Södrä Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Gardesjägarregementet ordnar en regional försvarskurs för nyckelpersoner hos myndigheter, näringslivet och organisationer. Deltagarna i kursen som inleds måndagen den 1 oktober i Tusby kommer från Esbo, Helsingfors och Vanda stad samt från andra aktörer i huvudstadsregionen. Kursen leds av överdirektör Minna Karhunen och Gardesjägarregementets biträdande kommendör, överste Rainer Kuosmanen.

Under fem kursdagar behandlas utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt olika sektorers beredskap för störningstillstånd och undantagsförhållanden. Utöver föreläsningar och grupparbeten ingår besök till Helsingfors stads räddningsverk och Gardesjägarregementet i Sandhamn i programmet.

Inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område ordnas i år sex regionala försvarskurser, av vilka fyra ordnas i Gardesjägarregementets och Nylands regionalbyrås område. Motsvarande regionala försvarskurser ordnas inom alla regionförvaltningsverks verksamhetsområden.

*************************************************************************************************
Öppningstillfället för Södra Finlands CXXXIV regionala försvarskurs hålls måndagen den 1 oktober kl. 9 i Försvarsmaktens kurscenter i Tusby.
De inledande anförandena hålls av överdirektör Minna Karhunen och överste Rainer Kuosmanen, biträdande kommendör för Gardesjägarregementet.

Försvarsmaktens kurscenter ligger på adressen Rantatie 66, Tusby. Kaffeservering ordnas kl. 8.30 - 8.55.

Representanter för media är välkomna att delta i tillfället!

*************************************************************************************************

Vad är en regional försvarskurs?

Regionala försvarskurser ger en allmän bild av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och den övergripande säkerhetsberedskapen inom olika sektorer. Undervisningen fokuserar på samhällsberedskapen på regional och lokal nivå under undantagsförhållanden, katastrofer och militära hot. Vitala funktioner som behandlas är särskilt den inre säkerheten, befolkningens funktionsförmåga och service, psykisk kristålighet, försvarsförmågan samt fungerande ekonomi, infrastruktur och försörjningsberedskap.

De regionala försvarskurserna främjar samarbetet mellan myndigheterna och personer och organisationer som har hand om väsentliga uppgifter vid störningstillstånd och undantagsförhållanden.

Undervisningens målgrupp är personer i ledande ställning och personer som arbetar med uppgifter som är viktiga för beredskapen och organisationens funktion. Inbjudan grundar sig vanligen på arbetsgivarens eller organisationens förslag.

Ytterligare information:
biträdande direktör Tommi Laurinen
tfn 0295 016 144
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad