Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

12-årige Matias räddade icke-simkunnig flicka ur vattnet - tilldelas livräddningsmedalj

Västra och Inre Finland

Matias Latvala från Laihela har beviljats livräddningsmedalj av republikens president. Medaljöverlämningen sker vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i Vasa den 5 oktober 2018. Medaljen tilldelas som erkänsla för hans till åldern sett mycket snabba och rådiga agerande på en strand sommaren 2017.

Matias var på semesterresa i Pihlajavesi i Mellersta Finland när händelsen inträffade vid familjebekantas sommarstuga. Barnen hade varit ensamma på bryggan då en icke-simkunnig femårig flicka fallit från änden av bryggan ner i vattnet där det redan var mycket djupt. Matias Latvala upptäckte vad som hände och hoppade med kläderna på i vattnet för att hjälpa flickan. Han höll upp flickan med ena handen och höll i sig i bryggan med andra handen och ropade på hjälp. Efter detta lyckades man få upp flickan på bryggan.

En livräddningsmedalj ges som erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling där någon med risk för sitt eget liv räddat en annan person från hotande fara.

Regionförvaltningsverket behandlar förslag om beviljande av livräddningsmedaljer och förtjänstmedaljer för befolkningsskydd. Livräddningsmedaljansökan skickas till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i den region där handlingen utspelat sig. Förslagen om beviljande av medaljer behandlas i livräddningsmedaljnämnden.

I Vasa överlämnas medaljen av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör Marko Pukkinen.

Media är välkomna att närvara vid medaljöverlämningen den 5 oktober 2018 kl. 13:30, mötesrummet Presidentti, 3:e våningen, Wolffskavägen 35, Vasa.

Ytterligare information:
Tove Lindell
konsultativ tjänsteman
regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
tfn 0295 018 510
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad