Pressmeddelanden 2017

Elektronisk ärendehantering för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster införs i dag

Torsdagen den 9 november 2017 tas elektronisk ärendehantering i bruk i tillstånds- och anmälningsärenden för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare. E-tjänsten är avsedd för alla serviceproducenter med tillstånd antingen av regionförvaltningsverket eller av Valvira: e-tjänsten vidarebefordrar ansökan till den behöriga tillståndsmyndigheten för handläggning.

E-tjänsten medför lättnader för sökanden. I den kan man:

  • ansöka om nytt tillstånd att producera privata social- och hälsovårdstjänster
  • ansökan om ändring av tillståndet i samband med ändringar i tjänsteproduktionen
  • göra en anmälan som hänför sig till tillståndet
  • göra anmälan till regionförvaltningsverket om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården enkelt följa behandlingen av sin ansökan eller anmälan.

Även beslut och uppgifter om registrering sänds via det elektroniska systemet.

Anmälningar som gäller anmälningspliktiga socialtjänster kan dock inte göras via den elektroniska ärendehanteringen, utan de ska även i fortsättningen göras skriftligt till det organ som ansvarar för socialvården i förläggningskommunen.

Den elektroniska ärendehanteringen av tillstånds- och anmälningsärenden är en del av digitaliseringen av regionförvaltningsverkens tjänster, vilket är ett centralt mål i det omfattande utvecklingsprojektet för en kundinriktad verksamhet, ATOMI.

Den elektroniska ärendehanteringen för tillstånds- och anmälningsärenden som gäller privata producenter av social- och hälsovårdstjänster sker i Valviras e-tjänst.

https://services.valvira.fi/landing.html

Näst i turen står ansökningar om yrkesrättigheter för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt en elektronisk process för klagomål som gäller socialservice samt hälso- och sjukvård.

Också Valvira har informerat om saken. (Valviras meddelande)

Mer information på regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Liisa Veijalainen
, avdelningssekreterare (tillstånd inom socialvården), tfn 0295 016 215
Hannele Aaltonen, avdelningssekreterare (tillstånd inom hälso- och sjukvården), tfn 0295 016 095
Katariina Muotio, inspektör (självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården), p. 0295 016 169

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Aune Mäkinen
, avdelningssekreterare (tillstånd inom hälso- och sjukvården), tfn 0295 016 928
Satu Siitari, inspektör (tillstånd inom socialvården), tfn 0295 016 871

Regionförvaltningsverket i Lappland
Sari Husa
, överinspektör för socialvården (tillstånd inom socialvården), tfn 0295 017 361    
Anne-Mari Knuuti, överinspektör för hälso- och sjukvården (tillstånd inom hälso- och sjukvården), ftn 0295 017 368

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Eija Saarinen
, avdelningssekreterare (tillstånd inom socialvården), tfn 0295 018 110
Taija Mäki, avdelningssekreterare (tillstånd inom hälso- och sjukvården), tfn 0295 918 095

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Marjatta Tervahartiala
, avdelningssekreterare (tillstånd inom socialvården), tfn 0295 018 597
Sini Männistö, överinspektör (tillstånd inom hälso- och sjukvården), tfn 0295 018 568

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Timo Mäkelä
, överinspektör för socialvården (tillstånd inom socialvården), tfn 0295 017 572
Ritva Koponen, överinspektör för hälso- och sjukvården (tillstånd inom hälso- och sjukvården), tfn 0295 017 595

fornamn.efternamn(at)avi.fi

Mer information på Valvira:
Mervi Alasaarela
, projektchef (e-tjänster), tfn 0295 209 337
Mari Saramaa, överinspektör (tillstånd för serviceproducenter inom socialvården), tfn 0295 209 342
Toini Lantto, överinspektör (tillstånd för serviceproducenter inom hälso- och sjukvården), tfn 0295 209 329

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

 


Uppdaterad

GENVÄGAR