Pressmeddelanden 2017

Ändringar i avgifterna för tillstånd och registrering av tillhandahållare av privat socialvård och hälso- och sjukvård

Statsrådet har genom sin förordning (1353/2016) fastställt avgifterna som år 2017 tas ut för tillstånd, registrering och andra avgifter i samband med privat socialvård och privat hälso- och sjukvård.

Förordningen innebär förhöjningar i vissa avgifter som tas ut för tillstånd, registrering och andra avgifter i samband med privat socialvård. Årsavgiften för privat hälso- och sjukvård sjunker men i övrigt sker inga ändringar i avgifterna för hälso- och sjukvård.

Årsavgiften tas inte ut under det första kalenderåret av serviceproducent som fått nytt tillstånd. Om serviceproducenten har upphört med sin verksamhet och meddelat regionförvaltningsverket om saken senast den 31 mars samma år tas ingen årsavgift ut för det aktuella året.

Om man med samma ansökan eller anmälan gör flera ändringar i tillståndet eller registreringen tas för ändringsarbetet ut en avgift som är maximalt avgiften för ett motsvarande nytt tillstånd eller registrering.

Avgiften för godkännande av mikrobiologiskt laboratorium enligt lagen om smittsamma sjukdomar består av en grundavgift om 380 euro då man ansöker om godkännande för ett verksamhetsställe och för varje följande verksamhetsställe som man samtidigt ansöker om godkännande för läggs till 55 € per verksamhetsställe. Därpå läggs en avgift för kostnaden för utlåtandet från Institutet för hälsa och välfärd.

Serviceproducent som ger privat socialservice dygnet runt ska ansöka om tillstånd för verksamheten hos regionförvaltningsverket. En privat serviceproducent som utövar annan än dygnet runt socialserviceverksamhet ska innan inledning, väsentlig ändring eller upphörande av verksamheten lämna in en skriftlig anmälan till den kommun där servicen produceras. Kommunen ska anmäla uppgifterna till regionförvaltningsverket för registerföringen.

Det krävs tillstånd för att tillhandahålla privat hälso- och sjukvård. Tillstånd behövs inte om arbetsgivaren själv ordnar de lagstadgade tjänsterna inom arbetshälsovården. En självständig yrkesutövare ska göra en anmälan om verksamheten till regionförvaltningsverket för registreringen.

Tillhandahållande av privat hälso- och sjukvård kan också vara anmälningspliktigt, självständiga yrkesutövare behöver inte ansöka om tillstånd av tillståndsmyndigheten men yrkesutövare bör göra en anmälan om verksamheten till regionförvaltningsverket för registreringen.

Avgifter för tillstånd och registrering av privat socialvård år 2017

Avgifter för tillstånd och registrering av privat hälso- och sjukvård år 2017

 

Ytterligare upplysningar ger:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
; ledande överinspektör för socialvården Maija Gartman, tfn 0295 016 109 och överinspektör för hälso- och sjukvården Aino Mäkitalo, tfn 0295 016 000.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland; överinspektör för socialvården Sirkka Koponen, tfn 0295 016 912 och överinspektör för hälso- och sjukvården Ritva Makkonen, tfn 0295 016 923.

Regionförvaltningsverket i Lappland; överinspektör för socialvården Marjut Eskelinen, tfn 0295 017 376 och överinspektör för hälso- och sjukvården Heini Sankala, tfn 0295 017 382.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland; överinspektör för socialvården Nina Siro-Södergård, tfn 0295 018 114 och överinspektör för hälso- och sjukvården Hanna Lintula, tfn 0295 018 088.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland; ledande överinspektör för socialvården Aija Ström, puh. 0295 018 593 och överinspektör för hälso- och sjukvården Sinikka Piekkola, tfn 0295 018 579.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland; överinspektör för socialvården Timo K. Mäkelä, tfn 0295 017 572 och tillståndssekreterare Timo Soukka, tfn 0295 017 585 och överinspektör för hälso- och sjukvården Aila Tervo (t.o.m. 30.1.2017), tfn 0295 017 595.

E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad

GENVÄGAR