Pressmeddelanden 2017

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2017. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2017

Utvecklingsbidrag för lokalt utvecklande av en motionsinriktad livsstil

Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att lokala utvecklingsbidrag för en motionsinriktad livsstil finns att söka för år 2018 för motions- och idrottsprojekt som syftar till att främja hälsa och välbefinnande.

Utvecklingsbidragen för en motionsinriktad livsstil beviljas lokala motions- och idrottsprojekt som ska främja hälsan och välbefinnandet hos olika ålders- och befolkningsgrupper. Syftet är att få människor att röra på sig mer i enlighet med rekommendationerna för fysisk aktivitet och ta till sig en motionsinriktad livsstil i vardagen. Främsta syftet är att öka människors idrotts- och motionsutövning under hela livet och särskilt bland de personer som rör på sig litet.

Projekten kan rikta sig mot enskilda målgrupper, såsom barn i småbarnspedagogik och förskoleundervisning, äldre personer och specialgrupper eller genom att kombinera olika ålders- och målgrupper, såsom motion i naturen eller familjemotion. Denna ansökan innefattar dock inte införande av mer motion under skoldagen eftersom det finns en separat Skolan i rörelse-ansökan för dessa projekt inom ramen för regeringsprogrammets spetsprojekt i början av 2018.

Gällande åldersgruppen barn och ungdomar ligger fokus speciellt på att göra den småbarnspedagoiska verksamhetskulturen mer motionsinriktad, vilket hänför sig till förverkligandet av rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren (UKM 2016) och programmet Glädje i rörelse.

Understödet kan beviljas kommuner, samkommuner samt registrerade samfund och stiftelser som ordnar småbarnspedagogik.

Ansökan om understöd sker i regionförvaltningsverkets e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Ansökningstiden går ut 30.11.2017 kl. 16.15.

Ytterligare information

överinspektör Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537, RFV Södra Finland
överinspektör Anne Taulu, tfn. 0295 018 025, RFV i Sydvästra Finland
överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822, RFV i Västra och Inre Finland
överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824, RFV i Västra och Inre Finland
överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515, RFV i Östra Finland
överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663, RFV i Norra Finland
överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Matti, tfn 0295 017 396, RFV i Lappland

Information om utvecklingsbidrag på Undervisnings- och kulturministeriets sidor:
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset?_101_INSTANCE_9GY9rOgrEM2b_languageId=sv_SE


Uppdaterad