Pressmeddelanden 2017

Lämna in tillståndsansökan nu – undvik sommarens torraste festival!

Vid regionförvaltningsverkens alkoholtillståndsförvaltning pågår nu den brådaste tiden på året. Under våren och försommaren kommer det in dubbelt, till och med tredubbelt så många tillståndsansökningar som under vintermånaderna. Därför påminner vi nu om att ansökningar om serveringstillstånd för sommarens tillfälliga evenemang så fort som möjligt bör skickas till regionförvaltningsverket.

Normalt tar behandlingen av en tillståndsansökan en månad i anspråk men under den brådaste tiden kan den ta upp till två. Lämna in ansökan med en välgenomtänkt affärsidé försedd med så kompletta bilagor som möjligt så försnabbas handläggningen.

Alkoholförvaltningen samarbetar med evenemangsarrangörer genom att delta i evenemangens förhandsmöten och styra arrangörer och andra som ansöker om serveringstillstånd gentemot bestämmelseenlig alkoholservering. Myndigheternas och näringslivets mål är att alla evenemang som ordnas ska vara trygga och trivsamma.    

Regionförvaltningsverken beviljar serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker till serverings- och detaljhandelsställen på sina respektive områden. Utöver att bevilja tillstånd övervakar regionförvaltningsverken exempelvis detaljförsäljningen av alkoholhaltiga drycker och att bestämmelserna för alkoholreklam följs.


Ytterligare information
fornamn.efternamn@rfv.fi:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland):
Ilkka Ripatti, överinspektör, tfn 0295 016 195

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen):
Ulla Kuosmanen, överinspektör, tfn 0295 016 915

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Esko Lind, överinspektör, tfn 0295 017 369

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Egentliga Finland och Satakunta):
Heikki Mäki, alkoholöverinspektör, tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (Birkaland):
Markku Paavilainen, alkoholinspektör, tfn 0295 018 792

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (Mellersta Finland):
Anneli Virtanen, överinspektör, tfn 0295 018 606

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten):
Harri Varhama, alkoholinspektör, tfn 0295 018 558

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (Kajanaland och Norra Österbotten):
Ari Kilponen, alkoholinspektör, tfn 0295 017 571

 


Uppdaterad

GENVÄGAR