Pressmeddelanden 2017

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2017. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2017

Ansökningar om understöd från regionförvaltningsverken lämnas in elektroniskt från och med i höst

Inom undervisnings- och kulturväsendet beviljar regionförvaltningsverken årligen många olika understöd för utveckling och stödjande av olika typer av verksamhet. Fram till nu har ansökningar om understöd i regel lämnats in på pappers- eller pdf-blanketter. Denna höst övergår regionförvaltningsverken till elektroniska blanketter. Under ansökningstiden finns blanktterna på adressen:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/

Sökandena loggar in i det nya systemet med sina egna inloggningsuppgifter (t.ex. nätbankskoder eller mobilcertifikat) och fyller i ansökan elektroniskt. När ansökan är färdig och har skicktas in registreras den omedelbart som anländ. Någon separat ansökan i pappersformat eller per e-post behövs inte.

Regionförvaltningsverket skickar också eventuella begäran om kompletteringar och besluten via det nya systemet. Efter att projekten har slutförts lämnas också redovisningarna och rapporterna in i systemet.

Redovisningar och rapporter som gäller tidigare beviljade understöd skickas fortfarande precis som tidigare till regionförvaltningsverkens registratorskontor.

Utbildning och anvisningar om hur det nya systemet används ordnas enligt följande:
22.9 kl. 9-10
27.9 kl. 13-14
2.10 kl. 13-14 (på svenska)

Utbildningarna hålls som ett webinarium via Adobe Connect på adressen:
https://avi.adobeconnect.com/esavi/
Utbildningarna bandas och kan ses senare.

Dessutom ordnas regionala utbildningar och utbildningar som gäller olika understödshelheter.


Ytterligare information:
Projektledare Antti Seppänen, tfn 0295 016 354
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland


Uppdaterad