Pressmeddelanden 2016

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2016. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2016

På biblioteken i Egentliga Finland och Satakunta sker försök och utveckling!

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beviljat statsunderstöd på 343 000 euro för försök- och utvecklingsverksamhet i de allmänna biblioteken i landskapen Satakunta och Egentliga Finland. Understöden beviljades för att utveckla tjänsternas innehåll och teknik, för mediefostran, maskinanskaffningar, utvidgning av biblioteksbruket samt för projekt som beaktar olika användargrupper och som gynnar läsintresset i olika åldersgrupper.

 

 

Ansökan st.

Ansökt €

Beviljat st.

Beviljat, €

 

 

 

 

 

Satakunta

14

184 930

12

148 000

Egentliga Finland

27

327 110

19

194 200

Sammanlagt

41

512 040

31

343 000

 

 

 

 

 

Bibliotekstjänster mitt bland folket i ett köpcentrum (Kirjastopalvelut ihmisten keskelle kauppakeskukseen) är ett projekt vid Björneborgs stadsbibliotek – Satakunta landskapsbibliotek där bibliotekstjänsterna och händelserna förs ut bland folkmyllret (60 000 €). I Björneborg åker man även med biblioteksbil till flyktingförläggningen (9 000 €).

Åbo stadsbibliotek – Egentliga Finlands landskapsbiblioteks projekt Egentliga Finlands minne (Varsinais-Suomen muisti) bevarade landskapets intressanta och betydande material så att alla kan nå det (55 000 €). Biblioteksutopier (Kirjastoutopiat) är ett projekt som uppmuntrar åboborna att läsa med barnet i centrum. Till nytta och glädje för bibliotekskunderna i båda landskapen kommer man på biblioteket i Luvia att utveckla ett Facklitteraturpussel (Ammattikirjallisuuspalapeli) (45 000 €).

Läsivern och mediefostran främjas på många sätt. I Pemar är Verkligheten konstigare än sagan (Todellisuus on tarua ihmeellisempää) då samarbetet mellan skolan och biblioteket ytterligare fördjupas (15 000 €). I Reso utförs projektet OPSista hupsista Kekriin (7 000 €). På biblioteket i Letala hjälper Ibruktagandet av RFID-teknologin kunderna att använda bibliotekstjänsterna (25 000 €).

Ansökningarna och besluten har publicerats i det nationella projektregistret 24 mars 2016 kl. 12 http://hankkeet.kirjastot.fi/. I projektregistret lagras information om de allmänna bibliotekens projekt och de statsunderstöd som beviljats av regionförvaltningsverken. Det öppna projektregistret ökar informationen om det utvecklingsarbete som utförs i olika delar av landet och skapar samarbetsmöjligheter.
 

Mer information:
överinspektör för biblioteksväsendet Päivi Almgren, tfn 0295 018 300
fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad

lomakkeet