Pressmeddelanden 2016

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2016. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2016

Regionförvaltningsverket beviljade 497 000 euro till allmänna bibliotek

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 497 000 euro i utvecklingsunderstöd för de allmänna biblioteken i området. 64 projekt beviljades statsunderstöd. Sammanlagt 75 understödsansökningar skickades in till Regionförvaltningsverket i Södra Finland och ansökningarnas totala summa var 1,3 miljoner euro.

Flest understöd söktes och beviljades för att utveckla tjänsterna. Bibliotekets betydelse som inlärningsmiljö och samhällsaktör syntes i understödsansökningarna. Biblioteken utvecklar ännu starkt såväl kundernas traditionella läsfärdighet som via mediefostran även multilitteracitet. Biblioteken utvecklar även sina verksamheter genom resultatrikt samarbete inom olika projekt.

Understöden beviljades med medel från undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information:
Överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
fornamn.efternamn@avi.fi
RFV i Södra Finland

Bilaga:
Bibliotek och projekt som fått understöd från Regionförvaltningsverket i Södra Finland (PDF, 168 kt)

Alla bibliotek som fått understöd:
De allmänna bibliotekens projektregister http://hankkeet.kirjastot.fi/


Uppdaterad

lomakkeet