RSS-feed

Beställning av RSS-flöden (RSS-feeds)

Regionförvaltningsverken erbjuder möjligheten att beställa på pressmeddelanden som RSS-flöden. Du kan beställa flödena via länkarna nedan (kopiera länkens adress med höger musknapp). RSS-flödena får användas som innehåll i externa tjänster.

Länkar till RSS-flödena:

Så beställs RSS-feed

I de tidsenliga versionerna (t.ex. IE9, Firefox 2 eller 3) av de vanligaste webbläsarna (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari) hör det till grundegenskaperna att RSS-flöde kan beställas på ett enkelt sätt genom att man klickar på RSS-tangenten eller RSS-länken. I fråga om äldre webbläsare kan det hända att detta enkla sätt att beställa RSS-flöde inte fungerar, utan webbläsaren kan behöva ett separat program för att läsa RSS. Sådana program fås gratis från Internet. Läsarprogram är till exempel RssReader, FeedReader och SharpReader. När läsarprogrammet används anges adressen till det sökta RSS-flödet.

RSS är en förkortning av de engelska orden Really Simple Syndication eller Rich Site Summary.  Via RSS-tjänsten kan användare lätt samla intressanta saker från olika källor till sin nyhetsläsare
 
Uppdaterad