Meddelanden och anvisningar

Regionförvaltningsverkets meddelanden

Anvisningar

Regionförvaltningsverkets anvisningar för rapporteringsskyldiga gällande skyldigheterna i lagen om penningtvätt:

Instructions in English

FATF:s meddelanden

Meddelande om länder för vilka FAFT uppmanar till motåtgärder och de länder för vilka man uppmanas beakta riskerna till följd av brister i systemet.

KONTAKTUPPGIFTER:

E-postadress: registratur.sodra(a)rfv.fi

Verksamhetsstället i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Besökadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Postadress: PB 150, 13101 Tavastehus
Telefon (växel) 0295 016 000
Fax 09 6150 0529

överinspektör Vesa Härmälä, tfn. 0295 016 105

överinspektör Asta Mykkänen, tnf. 0295 016 278

överinspektör Milka Tornberg-Nyman, tfn. 0295 016 293

överinspektör Liisa Palola, tfn. 0295 016 418

inspektör Tiina Pekala, tfn 0295 016 182 (registreringsärenden)

Uppdaterad