Meddelanden och anvisningar

Regionförvaltningsverkets meddelanden

Anvisningar

Regionförvaltningsverkets anvisningar för rapporteringsskyldiga gällande skyldigheterna i lagen om penningtvätt:

Instructions in English

FATF:s meddelanden

Meddelande om länder för vilka FAFT uppmanar till motåtgärder och de länder för vilka man uppmanas beakta riskerna till följd av brister i systemet.

KONTAKTUPPGIFTER:

E-postadress: registratur.sodra(a)rfv.fi

Verksamhetsstället i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Besökadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Postadress: PB 150, 13101 Tavastehus
Telefon (växel) 0295 016 000
Fax 09 6150 0529

överinspektör Timo Aalto, tfn 0295 016 136

överinspektör Viivi Jantunen, tfn 0295 016 309

överinspektör Vesa Härmälä, tfn 0295 016 105

överinspektör Ilkka Heikkilä, tfn 0295 016 081

inspektör Tiina Pekala, tfn 0295 016 182 (registreringsärenden)

Uppdaterad