Meddelanden och anvisningar

Regionförvaltningsverkets meddelanden

Anvisningar

Regionförvaltningsverkets anvisningar för rapporteringsskyldiga gällande skyldigheterna i lagen om penningtvätt:

Instructions in English

FATF:s meddelanden

Meddelande om länder för vilka FAFT uppmanar till motåtgärder och de länder för vilka man uppmanas beakta riskerna till följd av brister i systemet.

www.fatf-gafi.org/

KONTAKTUPPGIFTER:

E-postadress: registratur.sodra(a)rfv.fi

Verksamhetsstället i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Besökadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Postadress: PB 150, 13101 Tavastehus
Telefon (växel) 0295 016 000
Fax 09 6150 0529

överinspektör Vesa Härmälä, tfn. 0295 016 105

överinspektör Asta Mykkänen, tfn. 0295 016 278

överinspektör Milka Tornberg-Nyman, tfn. 0295 016 293

överinspektör Liisa Palola, tfn. 0295 016 418

överinspektör Raisa Badiali, tfn. 0295 016 624

överinspektör Marian Jecu, tfn. 0295 016 632

inspektör Tuomas Timonen, tfn 0295 016 273 (registreringsärenden)

Uppdaterad