Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Miljötillstånd till teknologicentret Smart Technology Hub, ändring av tillståndet enligt vattenlagen gällande tagande av kylvatten från havet och avledande av kylvatten tillbaka till havet

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat ett tillstånd enligt miljöskyddslagen till Wärstilä Finland Oy:s teknologicenter Smart Technology Hub samt ändrat tillståndet enligt vattenlagen för att avleda kylvatten från havet och för att leda kylvatten tillbaka till havet. Teknologicentret ligger på Vasklot i Vasa. Regionförvaltningsverket meddelade beslutet 7.9.2020.

Tillståndsinnehavaren får inleda verksamhet oberoende av eventuellt sökande av ändring.

Beslutet 198/2020 finns i regionförvaltningsverkets tillståndsinformationstjänst (Dnr LSSAVI/6596/2019) www.rfv.fi/tillstandsinformationstjanst.

Enklast hittas beslutet genom att skriva beslutets nummer i ärende-fältet. Användarinstruktion för Tillstånds-Informationstjänsten.

 

Tilläggsinformation:
miljööverinspektör Niina Lindeman, tfn 0295 018 807
miljöråd Katja Söderlund, tfn 0295 018 778
miljöråd Christel Engman-Andtbacka, tfn 0295 018 746

e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Västra och Inre Finland

 


Uppdaterad