Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Antalet meröppna bibliotek ökar och användningen av lokalerna blir mångsidigare

Enligt materialet från den enkät som regionförvaltningsverket genomförde 2019 har antalet meröppna bibliotek fortsatt att växa kraftigt. Jämfört med motsvarande enkät 2015 har antalet meröppna bibliotek ökat nästan fyrfalt. Därtill planeras det även många nya meröppna serviceställen.

Regionförvaltningsverkets undersökning besvarades av 240 biblioteksväsenden på fastlandet. Svarsprocenten var 86. I kommunerna som besvarade enkäten finns det sammanlagt 233 meröppna serviceställen. Under de närmaste åren planeras enligt enkäten ytterligare så många som 160 nya meröppna serviceställen. I jämförelsematerialet från år 2015 fanns det 61 meröppna serviceställen. Meröppna bibliotek har förverkligats i alla landskap.

− Man kan med fog kalla de meröppna biblioteken ett fenomen. De meröppna serviceställena har ökat kraftigt under de senaste åren och i framtiden orienterar man sig mot sociala gemenskaper, konstaterar överinspektör för biblioteksväsendet Mika Mustikkamäki.

De meröppna biblioteken förbättrar i första hand tillgängligheten till bibliotekstjänster. Dessutom har användningen av lokalerna blivit mångsidigare tack vare olika hobby- och andra användargrupper. Typiska användargrupper är bokcirklar och olika sammanslutningar. Under den meröppna tiden arrangeras också olika former av kulturverksamhet på gräsrotsnivå, såsom konserter och utställningar.

De meröppna biblioteken har förändrat och ökat bibliotekspersonalens arbete. Speciellt den tid som används för upprätthållandet av ordningen i lokalerna och samlingen samt för transporter har ökat. Samtidigt har man märkt att biblioteket har blivit mera kundvänligt. På samma gång uppgav ungefär var tionde som svarade på enkäten att införandet av meröppet har lett till en minskning i årsverken. Regionförvaltningsverket beviljar understöd bara för projekt med vilka man förbättrar tillgängligheten till bibliotekstjänster.

Meröppna bibliotek 2019. Tillgänglighet och ökad gemenskap.

Ytterligare information:

överinspektör Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762, fornamn.efternam@rfv.fi


Uppdaterad