Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Landshövdingarna och överdirektörerna vädjar: Gränserna bör öppnas i norr

Landshövdingarna i de nordliga områdena i Sverige och Norge samt överdirektörerna från Regionförvaltningsverken i Lappland och Norra Finland sammanträdde virtuellt den 12 juni 2020.

Vid mötet som hade sammankallats av överdirektören för Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Terttu Savolainen, gick varje representant igenom coronaläget i sitt eget land och skötseln av det ur statens regionförvaltnings synvinkel.

Effekterna av epidemin har varit mycket likartade i de nordliga regionerna. Antalet infektioner har varierat från landskap till landskap, och i norr har man inte upplevt lika många smittade som i de södra delarna av respektive land. Stängningen av gränserna har påverkat de nordliga regionerna på många sätt: turistnäringen har utsatts för ett hårt slag, arbetslösheten har ökat och prognosen för ekonomin är dålig.

Dessutom har den normala rörligheten mellan länderna stannat upp. Med beaktande av sjukdomsläget konstaterade landshövdingarna och överdirektörerna i de nordliga områdena att det nu är nödvändigt att öppna gränserna för de lokala invånarna i norr.

Landshövdingarna och överdirektörerna önskar att regionala skillnader beaktas när begränsningsbeslut fattas och att gränstrafiken mellan norra Finland, norra Sverige och norra Norge kan öppnas så snabbt som möjligt.

Mer information:

Terttu Savolainen, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Norra Finland

E-post terttu.savolainen@rfv.fi, telefon 0295 017 551


Uppdaterad