Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Fortsättningsvis viktigt att trygga säkerheten i evenemangen, kommunernas roll stärks vid lokala sjukdomskluster

Sydvästra Finland

För att förebygga att sjukdomsläget i sydvästra Finland försämras är det nödvändigt att i oktober fortsättningsvis trygga säkert avstånd och tillräcklig hygien vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer. Kommunerna inför noggrannare lokala restriktioner vid eventuella överraskande massexponeringar om det behövs.

I Finland har man under de senaste veckorna konstaterat allt fler omfattande kluster av coronasmittor och massexponeringar med början i hemlandet som har lett till fortsatt smittspridning. Risken för massexponeringar och för att sjukdomen sprids är särskilt stor i alla situationer med stora folksamlingar där personerna kan råka i närkontakt med varandra.

För att förebygga smittspridningen har Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland den 22 september 2020 beslutat att man i oktober inomhus och på avgränsade platser utomhus kan ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 personer om evenemangsarrangören kan trygga deltagarnas säkerhet. Evenemangets säkerhet tryggas genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som är uppdaterad den 21 september 2020. I anvisningen förutsätts till exempel att:

  • det för att undvika närkontakt mellan deltagare eller sällskap ska ses till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1–2 meter
  • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd
  • arrangören instruerar deltagarna om säkert avstånd, god handhygien och ger dem möjlighet att rengöra händerna.

Hanteringen av epidemin utgår från lokalt och regionalt beslutsfattande

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut styr verksamheten på allmän nivå. Om sjukdomsläget plötsligt försämras kan den aktuella kommunen lokalt införa striktare restriktioner för att bekämpa epidemispridningen.

Om det epidemiologiska läget accelererar ska myndigheten för smittsamma sjukdomar enligt social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan reagera genom att öka testkapaciteten och resurserna för sjukdomsspårning, lokalt rekommendera distansarbete och användning av munskydd och göra informationskampanjer. Det organ som i kommunen eller samkommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar kan besluta om lokala eller regionala restriktioner inom sina områden. Regionförvaltningsverket kan besluta om restriktioner om de behövs i flera kommuners områden.

Läget i Egentliga Finland och Satakunta kräver fortsättningsvis att man följer anvisningarna om hygien och säkerhet

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område är en stor del av dem som har insjuknat unga vuxna: I september var 40 procent 20–29 år. I augusti-september har det skett flera massexponeringar i olika slags situationer, till exempel i restauranger med alkoholservering och ämnesföreningarnas evenemang för studerande. Utredningen av dessa är ännu inte klar i sjukvårdsdistriktets område. Läget har varit betydligt lugnare i Satakunta än i Egentliga Finland.

Det epidemiologiska läget håller på att utvecklas i en ogynnsam riktning i bland annat Egentliga Finland och Satakuntas grannlandskap Birkaland. Befolkningen flyttar sig mellan olika landskap och läget kan därför ändras snabbt om man inte ser till hälsosäkerheten. Därför kan man i Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde inte frångå hygien- och säkerhetsanvisningarna.

Mer information:

Svar på vanliga frågor

Beslut om sammankomstbegränsningarna i oktober, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 22.9.2020

Rådgivning för evenemangsarrangörer

  • Tfn 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16)
  • E-post: koronainfo@avi.fi

Mediakontakt:

  • Mikael Luukanen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 092, mikael.luukanen@rfv.fi
  • Heikki Mäki, direktör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 094, heikki.maki@rfv.fi

Uppdaterad