Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Säkerheten i evenemangen framhävs i beslutet för oktober

Västra och Inre Finland

Enligt beslutet som träder i kraft i början av oktober ska man i tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer fortsättningsvis se till säkra avstånd och tillräcklig hygien. Syftet med beslutet om sammankomstbegränsningar är att förebygga sjukdomens upptrappningsfas och behovet av striktare restriktioner. Om helhetsbedömningen av smittläget i kommunens område kräver kan kommunerna vid behov införa noggrannare lokala restriktioner.  

Coronavirusläget har inte mattats av i Finland. Under de senaste veckorna har man konstaterat allt fler omfattande smittkluster som har fått sin början i Finland och massexponeringar som har lett till fortsatt smittspridning. Risken för massexponeringar och för att sjukdomen sprids är särskilt stor i alla situationer med stora folksamlingar där personerna kan råka i närkontakt med varandra.

För att förebygga att sjukdomsläget försämras har Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland den 22 september 2020 beslutat att man i oktober inomhus och på avgränsade platser utomhus kan ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 personer om evenemangsarrangören kan trygga deltagarnas säkerhet. Evenemangets säkerhet tryggas genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som är uppdaterad den 21 september 2020. I anvisningen förutsätts till exempel att:

  • det för att undvika närkontakt mellan deltagare eller sällskap ska ses till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1–2 meter
  • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd.
  • arrangören instruerar deltagarna om säkert avstånd, god handhygien och ger dem möjlighet att rengöra händerna.

Hanteringen av epidemin utgår från lokalt och regionalt beslutsfattande

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut styr verksamheten på allmän nivå. Om sjukdomsläget plötsligt försämras kan den aktuella kommunen lokalt införa striktare restriktioner för att bekämpa epidemispridningen.

Smittläget i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område varierar både lokalt och tidsmässigt. I Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt har antalet konstaterade smittor ökat i september. I de övriga sjukvårdsdistrikten i Västra och Inre Finlands område kan läget ännu anses ligga på utgångsnivån. Enligt uppgifterna från i synnerhet Birkalands och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt har en stor del av exponeringarna hört samman med större folksamlingar.

Sjukdomskluster och gruppexponeringar har hittills förekommit i epidemiologiskt olika områden. Folk förflyttar sig mycket mellan olika områden och i synnerhet till större evenemang kommer man ofta inte bara från grannlandskapen utan från olika håll i landet. Trots att det epidemiologiska läget verkar lugnt i vissa av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands områden kan man ännu inte frångå säkerhetsanvisningarna.

Mer information:

Beslut om sammankomstbegränsningarna i oktober, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 22.9.2020

Svar på vanliga frågor

Rådgivning för evenemangsarrangörer

Tfn 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16) e-post: koronainfo@avi.fi

Mediakontakt:

Överdirektör Marko Pukkinen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 582, marko.pukkinen@rfv.fi

Regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 587, laura.blafield@rfv.fi

Direktör Leena Laajala, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 549, leena.laajala@rfv.fi

Kommunikationschef Annette Rinne, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 492, annette.rinne@rfv.fi


Uppdaterad