Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Regionala möten för stärkande av samarbetet mellan barnskyddet och barn- och ungdomspsykiatrin startar i februari

Valvira och regionförvaltningsverken arrangerar under första delen av år 2020 regionala möten för styrning av barnskyddets verksamhet. Syftet med mötena är att stärka tillgodoseendet av rättigheterna för barn som placerats i vård utom hemmet och att främja samarbetet mellan barnskydd och psykiatri.

Mötena är i första hand avsedda för ledande tjänsteinnehavare inom det kommunala barnskyddet eller kommunernas grundtrygghetsdirektörer, socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter, representanter för primärvården och barn- och ungdomspsykiatriska specialiserade sjukvården samt representanter för enheter för vård utom hemmet.

Barnskyddets vård utom hemmet är ett av insatsområdena i Valviras och regionförvaltningsverkens tillsyn över social- och hälsovården år 2020.

Regionala möten i början av året

20.2.2020 VARKAUS, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
25.2.2020 ULEÅBORG, Regionförvaltningsverket i Norra Finland 
25.3.2020 ROVANIEMI, Regionförvaltningsverket i Lappland
21.4.2020 SEINÄJOKI, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
14.5.2020 HELSINGFORS, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
19.5.2020 ÅBO, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland


Närmare uppgifter om programmet för mötena finns på Valviras webbsidor.

Du kan följa verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo2020

Mer information:

På Valvira
Susanna Inget
, överinspektör, tfn 0295 209 305
Marita Raassina, överinspektör, tfn 0295 209 333

fornamn.efternamn(at)valvira.fi


På regionförvaltningsverken
Marjut Eerola
, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, tfn 0295 016 868
Marja Kuronen, regionförvaltningsöverläkare, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, tfn 0295 016 887
Saku Vaskivuo, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 0295 017 587
Matti Vainiokangas, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 0295 017 563
Katja Regina, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Lappland, tfn 0295 017 384
Sari Kemppainen, regionförvaltningsöverläkare, Regionförvaltningsverket i Lappland, tfn 0295 017 350
Päivi Ahvenus, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 575
Laura Blåfield, regionförvaltningsöverläkare, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland,
tfn 0295 018 587
Ruut Virtanen, länsläkare, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 137
Tiina Ronkamo, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland,
tfn 0295 018 130
Sari Husa, ledande överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 017 361

fornamn.efternamn(at)avi.fi

 


Uppdaterad