Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Kommunerna har fått ett styrbrev om rätten till god boendeservice för klienter med mental ohälsa eller missbruk

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har skickat ett styrbrev till kommunerna där vi påminde om att priset inte alltför mycket får styra konkurrensutsättningen av boendeservice för rehabiliteringsklienter med mental ohälsa eller missbruk. Kommunerna bör i konkurrensutsättningen ta i beaktande de olika servicebehoven hos klienterna.

Bakgrunden till styrbrevet är att Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har kontaktats av serviceproducenterna inom sociala sektorn. De har lyft fram sin oro för de kriterier och prioriteringar som kommunerna tillämpar i sin konkurrensutsättning av boendeservice för klienter med mental ohälsa eller missbruk. Oron gäller främst den stora vikt som läggs på priset och hur lågt man har fastställt minimidimensioneringen av vård-, omsorgs- och rehabiliteringspersonal.

Regionförvaltningsverket är också oroat över de senaste årens utveckling där antalet klagomål och anmälningar om missförhållanden har mångdubblats för dessa tjänster. Problem med servicekvaliteten och allvarliga missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten har uppdagats i flera verksamhetsenheter under år 2019.

Styrbrevet skickades vid årsskiftet via kommunernas registratorskontor till kommunernas omsorgsnämnder och omsorgsdirektörer och de ansvariga tjänstemännen för anordnandet av boendeservice för klienter med mental ohälsa eller missbruk.

Styrbrevet

Ytterligare information: Marjo Henrichson, tfn 0295 018 164, marjo.henrichson(at)avi.fi

 

 

 


Uppdaterad