Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Coronavirusläget har inte mattats av - också i oktober ska säkerheten i evenemang med över 50 personer tryggas

Södra Finland

För att förebygga att sjukdomsläget i södra Finland försämras är det nödvändigt att i oktober fortsättningsvis trygga säkra avstånd och tillräcklig hygien vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer. Kommunerna inför noggrannare restriktioner vid eventuella överraskande massexponeringar om det behövs.

I Finland har man under de senaste veckorna konstaterat allt fler coronavirussmittor, omfattande smittkluster och massexponeringar som har lett till fortsatt smittspridning. Risken för massexponeringar och för att sjukdomen sprids är särskilt stor i situationer med stora folksamlingar där personerna kan råka i närkontakt med varandra.

För att förebygga smittspridning har Regionförvaltningsverket i Södra Finland den 22 september 2020 beslutat att man i oktober inomhus och på avgränsade platser utomhus kan ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 personer om evenemangsarrangören kan trygga deltagarnas säkerhet. Evenemangets säkerhet tryggas genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som är uppdaterad den 21 september 2020. Regionförvaltningsverkets beslut om restriktionerna och förutsättningarna för att ordna tillställningar är alltså desamma i oktober som de var i september.

I Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning förutsätts till exempel att:

  • det för att undvika närkontakt mellan deltagare eller sällskap ska ses till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1–2 meter
  • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd
  • arrangören instruerar deltagarna om säkert avstånd, god handhygien och ger dem möjlighet att rengöra händerna.

Hanteringen av epidemin utgår från lokalt och regionalt beslutsfattande

I Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område varierar det epidemiologiska läget mellan sjukvårdsdistrikten. Läget kan emellertid ändras snabbt också i lugna områden om man inte ser till hälsosäkerheten. Om sjukdomsläget plötsligt försämras kan den aktuella kommunen omedelbart införa striktare restriktioner för att bekämpa epidemispridningen i sitt område.

Vårt beslut omfattar hela Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde och grundar sig på en genomgripande epidemiologisk lägesbedömning av vilka åtgärder som krävs för att förebygga coronasmittor i regionen i oktober. Sjukvårdsdistrikten och de största städerna har gett aktuell information om sjukdomsläget i sina områden för beslutet. Deras lägesbilder finns bland motiveringarna till vårt beslut.

Det har skett otaliga massexponeringar i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Omfattande smittkluster har uppstått också i sådana sjukvårdsdistrikts områden där det tidigare fanns få smittor. Folk rör sig dessutom mycket mellan olika områden. I synnerhet till större evenemang kommer man ofta från runt om i landet. Därför är det trots det lugna epidemiologiska läget i vissa delar av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde inte för tillfället möjligt att frångå säkerhetsanvisningarna vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 personer.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut 22.9.2020

Svar på vanliga frågor

Rådgivning för evenemangsarrangörer

Tfn 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16) e-post: koronainfo@avi.fi

Mediakontakt:

Regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 524, mikko.valkonen@rfv.fi

Kommunikationschef Johanna Koskela, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 131, johanna.koskela@rfv.fi

Överdirektör Merja Ekqvist, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 271, merja.ekqvist@rfv.fi


Uppdaterad