Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Sammankomstbegränsningarna för augusti träder snart i kraft - var och en av oss och evenemangsarrangörerna har ett stort ansvar

I augusti kan offentliga tillställningar för över 500 personer ordnas också inomhus, om den som ordnar tillställningen följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta. Effektiviserade hygienrutiner och att säkerställa säkerhetsavstånden mellan deltagarna är väsentligt.

I augusti kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 500 personer ordnas inomhus eller i avgränsade områden utomhus om man i dem följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) och undervisnings- och kulturministeriets (UKM) anvisning om förhindrande av coronavirussmitta av den 14 maj 2020 (minedu.fi). Begränsningen grundar sig på de bestämmelser enligt lagen om smittsamma sjukdomar som regionförvaltningsverken meddelade den 1 juli 2020.

Vid tillställningar med mer än 500 personer ansvarar arrangören för att THL:s och UKM:s anvisning om förhindrande av coronavirussmitta följs. Enligt anvisningen ska man i tillställningarna bland annat säkerställa en god hygien och säkerhetsavstånd om 1–2 meter mellan personer eller sällskap. Säkerhetsavstånden ska hållas också när man anländer till tillställningen och när man avlägsnar sig. Det får inte uppstå trängsel och trånga köer. För att de facto kunna följa anvisningarna kan det vara skäl för arrangören att gränsa av deltagarna i separata områden.

Regeringen rekommenderar: Följ hygienanvisningarna också vid mindre tillställningar

I augusti är tillställningar med under 500 personer tillåtna utan särskilda villkor, men regeringen rekommenderar att THL:s och UKM:s anvisning om säkerhetsavstånd och hygienrutiner följs också i dem.

Det är viktigt att komma ihåg att om evenemanget eller den offentliga tillställningen är förknippad med restaurangverksamhet ska man där dessutom beakta restaurangernas skyldigheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen utfärdad med stöd av den. Till exempel ska varje kund ha en egen sittplats och kundplatserna ska placeras tillräckligt långt från varandra i restaurangerna. Ytterligare information: Anvisning för restauranger.

Regionförvaltningsverket betonar varje aktörs och medborgares ansvar att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer och på så sätt för sin egen del förebygga spridningen av coronaviruset.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan besluten meddelas för högst en månad i taget. Om det epidemiologiska läget i Finland avsevärt försämras kan regionförvaltningsverken vid behov ändra begränsningsbesluten för augusti.

Mer information:


Uppdaterad