Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Överdirektör Merja Ekqvist överräcker livräddningsmedaljer i Helsingfors 20.5.2019

Södra Finland

Måndagen den 20 maj 2019 klockan 13:30 överräcker överdirektör Merja Ekqvist livräddningsmedaljer som republikens president har förlänat tre personer. Medaljöverlämningen sker på Regionförvaltningsverket i Södra Finland i Helsingfors, adress Bangårdsvägen 9 (vån. 1).

Representanter för media är välkomna att delta!

Vi ber att representanter för media anmäler sitt deltagande senast den 15 maj 2019 kl. 16.00
till ledningens assistent Taina Kemppi, tfn 0295 016 051
, fornamn.efternamn@rfv.fi


Medaljmottagare:

Jaakko Korhonen (Esbo), med motiveringen räddning undan dråpförsök/brott mot liv

- Korhonen agerade synnerligen modigt och riskerade sitt eget liv när han gick emellan knivhuggaren och den hotade personen. Korhonen tog tag i knivhuggaren, förhindrade honom att fortsätta attacken och hindrade försöket till brott mot liv.

Mikko-Pietari Paasi (Esbo), med motiveringen räddning vid olycka, räddande av människoliv från hotande fara i grottan Tham Luang.

- Paasi agerade synnerligen modigt och riskerade sitt eget liv när han frivilligt deltog i en livsfarlig räddningsoperation. Paasis agerande kan betraktas som särskilt modigt uttryckligen på grund av att det trots en omfattande räddnings- och första hjälpen-utbildning hade varit svårt att i förväg kunna förbereda sig inför en dylik situation.

Torsti Heikki Kirvelä (Helsingfors), med motiveringen räddning av en person med rörelsenedsättning undan brand.

- Kirvelä agerade synnerligen modigt och riskerade sitt eget liv när han räddade en person med rörelsenedsättning ur en brinnande byggnad.


En livräddningsmedalj ges som erkänsla för en handling som räddat en annan människas liv ur hotande fara och som gjorts på ett synnerligen modigt eller rådigt sätt eller som har inneburit risk för eget liv.


Ytterligare information:
överinspektör Arto Tiukkanen, tfn 0295 016 093
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad