Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Privata producenter av social- och hälsotjänster ska från 7.1.2020 logga in i Valveri.fi-tjänsten för verksamhetsberättelser med Suomi.fi-identifiering

Valviras och regionförvaltningsverkens tjänst Valveri.fi för inlämning av verksamhetsberättelser kommer att ta i bruk Suomi.fi-identifiering från och med den 7 januari 2020. Katso-autentiseringen tas ur bruk. Ändringen gäller privata producenter av social- och hälsotjänster som använder Valveri.fi för att lämna in sina verksamhetsberättelser.

Valviras och regionförvaltningsverkens tjänst för verksamhetsberättelser Valveri.fi övergår i januari 2020 till Suomi.fi-identifiering i företagens ärendehantering. Katso-tjänsten ersätts med Suomi.fi-fullmakter, som produceras och förvaltas av Befolkningsregistercentralen (BRC) och Suomi.fi-identifiering. Suomi.fi-identifiering är en stark autentisering.

Ändringarna gäller privata producenter av social- och hälsotjänster

Ibruktagandet av Suomi.fi-fullmakter i Valveri.fi-tjänsten för inlämning av verksamhetsberättelser gäller privata producenter av social- och hälsotjänster. Ibruktagandet av fullmakterna gäller dock i detta skede inte (de privata tjänsteproducenternas) tillstånds- och anmälningsärenden. När tillstånd och ändringar ansöks används fortfarande Katso-autentisering.

Från 7.1.2020 kan företagskunder identifiera sig med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort i Valveri.fi för att lämna in sin verksamhetsberättelse. Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan en företagskund bevilja en annan person eller ett företag fullmakter, dvs. rätt att sköta ärenden för sin egen eller företagets räkning. I tjänsten kan man också begära rätt att sköta ärenden för ett företag.

Katso-tjänstens fullmakter övergår inte till Suomi.fi-tjänsten, utan fullmakter ska ges på nytt i Suomi.fi-tjänsten.

Ibruktagandet av Suomi.fi-fullmakter i Valveri.fi orsakar inga ändringar för privata näringsidkare (självständiga yrkesutövare).

Valvira och regionförvaltningsverken kommer under november att ge närmare uppgifter och anvisningar per e-post till tjänsteproducenterna.

Suomi.fi-fullmakter tas i bruk i större omfattning i Valviras elektroniska ärendehantering under år 2020, och närmare information om detta kommer att ges separat.

Mer information:
Tuomas Hujala, systemspecialist, tfn 0295 209 325
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Anvisningar om hur man ger eller använder en fullmakt finns på Befolkningsregistercentralens webbplats:

Sköta ärenden för någon annan

Uträtta ärenden för någon annan 

Uträtta ärenden för ett företag

Ge ärendefullmakt som person

Begär ärendefullmakt som person

Ge fullmakt som företag

Begär fullmakt som företag

Exempel på företagsfullmakter

Vanliga frågor om fullmakter

Tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter

Ordlista om fullmakter


Uppdaterad