Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Statsunderstöd av stor betydelse för barns och ungas delaktighet

Västra och Inre Finland

Statsunderstöd beviljat av regionförvaltningsverket bidrar till att nå ut till de barn och unga som annars saknar möjligheter att vara aktiva, utöva en hobby och höra till en gemenskap. Till exempel arbetsverkstäderna hjälper på lokal nivå unga att hantera vardagen.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat totalt omkring 8 miljoner euro i statsunderstöd till barn- och ungdomsverksamhet. Största delen av understödssumman beviljades uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet för unga. Understöd gick också till hobbyverksamhet för barn och unga, informations- och rådgivningsarbete bland unga, digitalt ungdomsarbete och till att utveckla lokal och regional verksamhet inom ungdomssektorn. Utvecklingsunderstöden är avsedda att gynna regionalt betydande och innovativa projekt genom vilka man kan utveckla och förbättra ungdomsarbetet och det regionala nätverkssamarbetet.

Arbetsverkstäderna ger unga rutiner och sysselsättning

Via arbetsverkstäderna och det uppsökande ungdomsarbetet kunde man i fjol nå ut till nästan 34 000 unga personer i hela landet. Verkstäderna och det uppsökande arbetet hjälper unga att komma in på utbildningar eller in i arbetslivet, stärker deras livskompetens och delaktighet i samhället och hjälper dem hitta sin egen väg i livet. Understödet riktas i huvudsak till de anställdas lönekostnader.

Anna Turja, arbetstränare vid verkstaden Arpeeti i Tervajoki i Vasa och ALU-koordinator för verkstadsnätverket i Österbotten berättar att för en liten arbetsverkstad innebär statsunderstödet att verksamheten kan fortgå och utvecklas. Arbetsverkstaden når ut till unga som behöver hjälp med att stärka sin livskompetens och få struktur i vardagen och med att hitta en arbets- eller studieplats.

− Vi hjälper unga som behöver stöd och som är beredda att ta emot hjälpen. Tillsammans med den unga sätter vi upp individuella mål för framtiden, beskriver Turja arbetsverkstadens idé.

I Jyväskylä har understödet som regionförvaltningsverket beviljat gjort det möjligt att utveckla verkstadsverksamheten med fokus på kvalitet. Utvecklingsexpert Jorma Nieminen från Jyväskylä stads ungdomstjänster har varit med från början sedan år 2001 och utvecklat en konstverkstad för unga. Där får de unga fokusera på att göra saker tillsammans.

─ Många olika slags unga har haft nytta av konstverkstaden och de har lärt sig att förbinda sig till verksamheten och hålla fast vid rutiner. Verkstadsverksamheten för unga har en stor betydelse för deltagarnas livskvalitet, säger Nieminen.

Hobbymöjligheter för alla

Understöden till lokal hobbyverksamhet för barn och unga har som mål att ge barn och unga mångsidiga möjligheter till en meningsfull hobby. Avsikten är att alla barn och unga ska kunna ha en hobby oavsett deras bakgrund eller var de bor. Understödet främjar på ett bra sätt bland annat hobbygarantins tanke om att alla barn och unga ska ha en meningsfull hobby.

Med hjälp av statsunderstödet är det också möjligt att inleda och utveckla informations- och rådgivningsarbetet för unga och det digitala ungdomsarbetet. Tjänsterna utvecklas så att de utgör en del av en sektorövergripande servicehelhet där målet är att främja de ungas utveckling, självständighet, delaktighet, möjligheter att påverka och deras sociala gemenskap.

Fördelningen av understöd och nyckeltal

Understöden till barn- och ungdomsverksamhet fördelade sig på följande sätt:

  • uppsökande ungdomsarbete 3 729 000 €
  • verkstadsverksamhet för unga 3 450 000 €
  • lokal hobbyverksamhet för barn och unga 770 000 €
  • informations- och rådgivningsarbete för unga samt digitalt ungdomsarbete 290 000 €
  • utveckling av ungdomsverksamhet på regional och lokal nivå 100 000 €

Närmare information om understödsbesluten (pdf)

På webbplatsen www.nuorisotilastot.fi finns mer statistik om ungdomsarbetet i Finland. Statistiken har visualiserats, vilket gör det enklare att få en bild bland annat av hur understödet har fördelats mellan olika målgrupper.

 

Ytterligare information:

Överinspektör för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819
Överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824
Överinspektör för ungdomsväsendet Annika Kattilakoski, tfn 0295 018 817
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Västra och Inre Finland


Uppdaterad