Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Ny lag förbättrar tillgängligheten till offentliga webbplatser och mobilapplikationer

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster träder i kraft 1.4.2019. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv i Finland, som innebär att den offentliga sektorns webbplatser och mobilapplikationer ska uppfylla den så kallade webbtillgänglighetsstandarden, det vill säga de internationella WCAG-riktlinjerna.

Genom att göra webbplatser och applikationer tillgängliga blir det möjligt för så många människor som möjligt att använda sig av dem oberoende av handikapp eller individuella utmaningar. Den nya lagen genomför också FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Lagen innebär i praktiken att hela offentliga sektorn måste ta hänsyn till WCAG-riktlinjerna när de planerar, tillhandahåller och uppdaterar sina webbplatser och mobilapplikationer. Lagen gäller också en del av privata sektorn, såsom finanssektorn, trafik- och posttjänster och aktörer inom vatten- och energiförsörjningen.

Lagen ska iakttas inom vissa övergångstider. Exempelvis måste myndighetswebbplatser som offentliggjorts efter september i fjol uppfylla tillgänglighetskraven redan 23.9.2019, medan webbplatser som offentliggjorts före september i fjol måste uppfylla kraven 23.9.2020. Övergången för privata aktörer är lite längre, fram till 1.1.2021 och när det gäller mobilapplikationer till och med 23.6.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar och övervakar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är enligt lagen tillsynsmyndighet och övervakar att tillgänglighetskraven iakttas. För detta arbete har regionförvaltningsverket en tillsynsenhet för webbtillgänglighet där det arbetar tre personer. Enhetens uppdrag är riksomfattande och förutom tillsyn är rådgivning en av enhetens centrala uppgifter.

- Tills vidare har webbtillgänglighet varit i fokus för en rätt liten krets i Finland. I och med den nya lagen måste väldigt många aktörer bli intresserade av ämnet. Vi ser detta som en fin möjlighet och vill därför ge så tydlig, omfattande och lättfattlig information och rådgivning som möjligt om webbtillgänglighet och den nya lagen, säger chefen för tillsynsenheten vid regionförvaltningsverket, jurist Emilia Ojala.

- Vi arbetar som bäst med en egen webbplats som öppnas i maj på adressen www.tillgänglighetskrav.fi. Den kommer att innehålla en mängd information och exempel på tillgänglighetskraven och webbtillgänglighet överlag.

Regionförvaltningsverkets webbtillgänglighetsteam har redan inlett ett aktivt informeringsarbete om webbtillgänglighet och bl.a. ordnat ett webbinarium tillsammans med finansministeriet den 22 mars. Det inspelade webbinariet finns här: https://vm.videosync.fi/saavutettavuus-webinaari

 

Mer information av enheten:

Jurist Emilia Ojala, tfn 029 5016 479

Överinspektör Johanna Koskela, tfn 0295 016 545

Överinspektör Viena Rainio, tfn 0295 016 505

E-post: fornamn.efternamn(at)rfv.fi, webbtillganglighet(at)rfv.fi

www.rfv.fi/webbtillgänglighet

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (Finlex)


Uppdaterad