Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionrundan Sunda lokaler 2028 i Jyväskylä och Tammerfors 27–28 november 2019

Västra och Inre Finland

Syftet med programmet Sunda lokaler 2028 är bland annat att utveckla en verksamhetsmodell för sunda lokaler tillsammans med kommunerna och regionförvaltningsverken. Med hjälp av verksamhetsmodellen strävar man efter att främja byggnadernas hälsa och säkerhet samt användarnas nöjdhet.  

Samarbetet för att bygga upp verksamhetsmodellen har inletts med de regionala evenemang som ordnas med regionförvaltningsverken. Inom området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnas evenemangen i år i Jyväskylä och Tammerfors. Nästa år ordnas evenemanget tvåspråkigt i Vasa.

Evenemanget riktas till kommunernas tjänsteinnehavare och anställda som i sitt arbete stöter på teman och problem som gäller inomhusluften, till exempel anställda inom miljöhälsovården, undervisningsväsendet eller arbetarskyddet. Under de regionala evenemangen kommer deltagarna överens om hur de i fortsättningen kommer att fortsätta kommunsamarbetet och utvecklingen av verksamhetsmodellen. Utöver workshopsarbetet kommer sakkunniga att ge inlägg och kommunerna att hålla presentationer.

Representanter för medierna är välkomna att följa förmiddagens avsnitt.
 

27 november 2019 kl. 8.15–16| Plats: Scandic Laajavuori (Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä)

28 november 2019 kl. 8.15–16| Plats: Ravintola Valtatie 30 (Hatanpään valtatie 30, 33400 Tampere)

24 mars 2020 kl. 8.15–16| Plats: Bock's Corner Brewery Oy (Gerbyvägen 18, 65230 Vasa), på två språk

 

PROGRAM (samma innehåll JKL och TRE)

08.15 Morgonkaffe och anmälan

08.45 Regionförvaltningsverkets inlägg, Kallioluoma Jouni, direktör för ansvarsområdet Arbetarskydd

09.00 Hälsningar från programmet Sunda lokaler 2028, Vesa Pekkola/Katja Outinen, Social- och hälsovårdsministeriet

                             Inledningsanföranden i temat

09.15 En helhetsomfattande förvaltning av byggnadsbeståndet, ledande konsult Esko Korhonen (FCG)

09.45 Erfarenheter från kommunerna, livscykelprojektet, fastighetschef Petteri Kontro, Jyväskylä stad (30 min), rektor Kirsi Kallionpää, Jyväskylä stad (20 min)

Paus 15 min

Arbetarskyddsombudets roll och möjligheter att inverka på genomförandet av sunda lokaler,
arbetarskyddsombud Jari Poikolainen, Jyväskylä stad (20 min)

11.00 Utvärdering av hälsobetydelsen, överläkare Irja Korhonen, Työterveys Aalto

11.20 Kommunikation, ledande sakkunnig Marjaana Lahtinen, Arbetshälsoinstitutet (30 min)

12.00 Lunch

13.00 Workshops och eftermiddagskaffe

"Tema: Byggnader & människor, hur upprätthåller vi byggnadernas och människornas hälsa långsiktigt, hur arbetar vi tillsammans"

  1. Byggande, tillsyn och underhåll
  2. Användarnas hälsa och lokalernas sundhet

15.00 Genomgång av presentationerna, sammanfattning av dagen

16.00 Dagen avslutas

 

Mer information:
överinspektör inom miljöhälsovården Pia Ratilainen, tfn 0295 018 592

 


Uppdaterad