Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionförvaltningsverket betalar ersättning för specialiseringsutbildning för socialarbetare och förskrivningsutbildning för sjukskötare

Utbildningsersättning för specialiseringsutbildning för socialarbetare och specialkompetensutbildning som ger begränsad förskrivningsrätt för sjukskötare betalas från och med i år. Utbetalningen av utbildningsersättningar är en ny uppgift för regionförvaltningsverken.  

Utbildningsersättningen för socialarbetare betalas till universiteten som ordnar utbildningen. Universiteten kan söka utbildningsersättning hos regionförvaltningsverken två gånger per år. Ersättning betalas för sådana socialarbetares utbildningskostnader som får eller har fått specialkompetens efter 1.1.2019.

Ersättning som betalas för utbildning som ger sjukskötare begränsad förskrivningsrätt kan sökas av organisationer som är den aktuella sjukskötarens arbetsgivare. Det handlar alltså om kommuner och samkommuner och enheter som utgående från avtal eller på annat sätt producerar tjänster för den öppna hälso- och sjukvården för deras räkning. Ersättning kan sökas halvårsvis. Ersättning betalas för sådana sjukskötares utbildningskostnader som får eller har fått förskrivningsrätt efter 1.1.2019.

Lagändringarna som gäller utbildningsersättningar är gjorda både i socialvårdslagen och i hälso- och sjukvårdslagen och ersättningarnas storlek fastställs i förordningarna.

Blanketterna för att söka ersättning hittas på regionförvaltningsverkens webbsidor http://www.rfv.fi/blanketter.  


Ytterligare information:
överinspektör Samuel Haataja, tfn 0295 016 111
inspektör Vuokko Asikainen, tfn 0295 018 526
inspektör Anu Lassus, tfn 0295 018 793

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket

 

 

 


Uppdaterad