Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Tillstånds- och registreringsbeslut samt anhängiggjorda tillståndsärenden inom socialvården i november 2019

Södra Finland

Regionförvaltningsverket styr och övervakar de privata socialvårdstjänsterna samt upprätthåller, som tillståndsmyndighet, det nationella registret för behandling och statistikföring av tillstånds- och anmälningsärenden. De yrkesutövare som enligt lag ska ha tillstånd, exempelvis läkare, samt de privata producenterna av social- och hälsovårdstjänster, skall söka tillstånd eller göra anmälan om sin verksamhet. Tillståndsmyndigheten godkänner den och inför den i sitt register.

Bilaga:
Tillstånds- och registreringsbeslut samt anhängiggjorda tillståndsärenden inom social- och
hälsovården i november 2019
, (på finska)


Ytterligare uppgifter:
överinspektör Anne Hämäläinen
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland

 


Uppdaterad