Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Översikt av ungas levnadsvillkor i Satakunta och Egentliga Finland 2019 har publicerats

Sydvästra Finland

Översikten av ungas levnadsvillkor som nu har publicerats behandlar utifrån statistikuppgifter ungdomsverksamheten och ungas vardag samt barns, ungas och familjers välmående.

Rapporten som Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland publicerat innehåller precis som tidigare år indikatoruppgifter som rör delaktighet och utslagning bland barn, unga och barnfamiljer i Satakunta och Egentliga Finland. Rapporten innehåller också ett temaavsnitt om barns och ungas fritids- och hobbyverksamhet, kommunernas lagstadgade nätverk för vägledning av och tjänster för unga, Ankkuri-modellen, unga som inte deltar i vare sig utbildning eller arbetslivet (NEET-unga) och arbetsverkstädernas och det uppsökande ungdomsarbetets genomslag.

Översikten av ungas livsvillkor i Satakunta och Egentliga Finland 2019 har utarbetats gemensamt av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, koordineringsgruppen för ungdomsarbetet i Egentliga Finland och Satakunta samt Ajatustalo Oy.

Länk till rapporten (på finska): Satakunnan ja Varsinais-Suomen nuorten elinolokatsaus 2019

Ytterligare information:
Överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051, fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Sydvästra Finland


Uppdaterad