Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Idébänken samlade hundratals förslag under Finlandsarenan –hälsningarna skickades till ministeriet

Regionförvaltningsverken deltog i evenemanget Finlandsarenan 2019 vars huvudtema var barns och ungas välmående. På medborgartorget bad vi personer i alla åldrar om förslag på hur man kan förbättra barns och ungas välmående. Hälsningarna är nu skickade till dem som utarbetar det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

"Hur kan vi förbättra barns och ungas välmående?" var en fråga som regionförvaltningsverkets anställda frågade Finlandsarenans besökare 15-19.7.2019. Besökarna kunde skriva ner sitt eget förslag på Idébänken eller ett foto som delades i sociala medier. Den unika Idébänken var lagad av Björneborgs ungdomsverkstäder.

Barns och ungas välmående fick verkligen folk att stanna upp och fundera på lösningar. Över 700 personer skrev ner sitt förslag på bänken eller visade att de understödde sådant som redan var skrivet. Dessutom delade vissa sitt förslag på sociala medier. Hälsningarna har skickats till tjänstemännen vid undervisnings- och kulturministeriet som bereder det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

"Hälsningarna berörde", säger överinspektör Sahi

Överinspektör Liisa Sahi vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland är en av många från regionförvaltningsverket som pratade om förslagen med såväl barn och unga som seniorer och personer i arbetsför ålder.

–  Det var verkligen rörande att höra i synnerhet barnens egna tankar. Speciellt minns jag tioåriga Daniel som önskade mindre teknologi för barnen i skolorna och att Finland skulle vara socialare. Det talades också mycket om att få bukt på mobbning.

Sahi, som själv arbetar med ungdomsfrågor, läste igenom allt som hade skrivits på bänken och gjorde en tematisk sammanfattning av dem. Återkommande teman var: man måste lyssna till barnen, minska ojämlikhet och ensamhet, satsa på undervisning och småbarnspedagogik. Dessutom ska man stöda olikhet och ordna aktiviteter.

– Önskan om mera aktiviteter för barn och unga gällde fritidsaktiviteter. Jag är glad att man i Finland visar intresse för den så kallade isländska modellen, där man genom statligt understöd och samarbete mellan familjerna och olika aktörer säkerställer att alla barn har tillgång till aktiviteter på fritiden.

Främjandet av barns och ungas välfärd ingår i regionförvaltningsverkens arbete

Barns och ungas välmående främjas på många sätt inom regionförvaltningsverken.

  • Regionförvaltningsverken beviljar statsunderstöd för bl.a. idrott och fritidsaktiviteter, ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete. Under 2019 har 31 172 964 euro delats ut i understöd i hela landet. Dessutom kan man kontinuerligt söka understöd för regional och lokal verksamhetsutveckling inom ungdomssektorn.
  • Regionförvaltningsverken stöder bygge av idrottsanläggningar och en fysiskt aktiv livsstil, vilket ofta gäller också barn och ungdomar.
  • Regionförvaltningsverken övervakar hur barn och unga bemöts i exempelvis barnhem eller inom hälso- och sjukvården.
  • Regionförvaltningsverken ordnar fortbildning för lärare om exempelvis hur viktigt det är att förebygga mobbning och lyssna på barnen. Regionförvaltningsverken arbetar dessutom för barnens rätt till småbarnspedagogik.
  • Regionförvaltningsverken främjar bibliotekens verksamhet. Högklassiga bibliotekstjänster, som dessutom beaktar barn på ett bra sätt, främjar delaktighet och välmående hos personer i alla åldrar.
  • Om barnet eller den unga upplever att hen har behandlats i strid med lagen i tjänster som hör till hen, kan hen eller vårdnadshavaren skriva ett klagomål till regionförvaltningsverket. Klagomålet ska göras till det regionförvaltningsverk i vars område tjänsten är verksam (t.ex. barnhemmet).

Ytterligare information:


Uppdaterad