Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Ansökan till registret för övervakning av penningtvätt har öppnats

Företag och enskilda näringsidkare som omfattas av regionförvaltningsverkets tillsyn bör anmäla sig till det nya registret för övervakning av penningtvätt. Blanketten för ansökan om att upptas i registret öppnades 28.6. Ansökan lämnas in i e-tjänsten på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på nationell nivå att penningtvättslagen följs. Enligt penningtvättslagen ska alla rapporteringsskyldiga som omfattas av regionförvaltningsverkets tillsyn och som inte är auktoriserade tillsynsobjekt eller upptagna i något annat av tillsynsmyndighetens register ansöka om att upptas i regionförvaltningsverkets register för övervakning av penningtvätt.

Följande aktörer ska ansöka om att upptas i registret:

  • de som erbjuder finansiella tjänster och investeringstjänster 
  • de som erbjuder juridiska tjänster och bokförings- och skatterådgivningstjänster 
  • varu- och konsthandlare som tar emot betalningar i kontanter på minst 10 000 euro
  • valutaväxlare och de som erbjuder företagstjänster, som ska ansöka om att upptas i registret för övervakning av penningtvätt eftersom valutaväxlingsregistret och registret över företagstjänster läggs ner. 

I ansökningsblanketten fyller man i basuppgifterna om företaget och dess kontaktperson. Registreringsavgiften är en engångsavgift (200–355 euro) som ska betalas först efter att den elektroniska ansökningsblanketten är behandlad.  Registreringsavgiften är i regel 200 euro, den högre registreringsavgiften på 355 euro gäller endast valutaväxlare och aktörer som erbjuder företagstjänster, eftersom det krävs mer omfattande bakgrundsutredningar om dem.

På grund av att övergångsperioden som fastställts i penningtvättslagen är så kort kan handläggningen av registeransökningarna orsaka överbelastning hos regionförvaltningsverket. Företaget kan fortsätta sin verksamhet normalt medan handläggningen pågår. En utebliven registrering orsakar inte heller tillsynsåtgärder av regionförvaltningsverket under de första månaderna som registret är i kraft.

Regionförvaltningsverket tog i bruk registret för övervakning av penningtvätt 1.7.2019. På grund av tekniska problem är den offentliga versionen av registret dock tillsvidare inte tillgänglig. Vi informerar på vår webbplats när vi har närmare uppgifter om publiceringsdatum. Vi strävar efter att öppna det offentliga registret så fort som möjligt.

Mer information

Ytterligare information:
överinspektör Asta Mykkänen,  0295 016 278, fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland


Uppdaterad