Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Konsekvenserna av poststrejken för ärenden hos regionförvaltningsverken

Finlands Post- och Logistikunion PAU har meddelat om fackliga stridsåtgärder 11 - 24.11.2019. För regionförvaltningsverkens del påverkar poststrejken inte inledandet av ärenden om ärendet uträttas elektroniskt eller personligen i vårt kontor. Vi ber våra kunder beakta störningarna i postutdelningen om ärendet inleds per brevpost. Under poststrejken kan försändelserna försenas med flera dagar. Mera information om hur strejken påverkar postgången finns på webbplatsen posti.fi.

Om det är fråga om en tidsfrist som regionförvaltningsverket redan har angett för ett ärende och tidsfristen infaller medan strejken pågår rekommenderar vi att man kontaktar den tjänsteman som behandlar ärendet hos regionförvaltningsverket.

Om man vill inleda ett ärende bör man lämnar in ansökan, anmälan, klagomålet eller eventuell annan handling hos det regionförvaltningsverk som har hand om behandlingen av det aktuella ärendet. Om handlingen för att inleda ärendet måste vara framme hos regionförvaltningsverket inom en viss tid (exempelvis sökande av ändring eller vissa ansökningar) måste handlingen vara framme hos det behöriga regionförvaltningsverket senast den sista dagen av den angivna tidsfristen före tjänstetidens slut kl. 16.15.

En handling kan skickas per e-post, per post, i vissa fall via e-tjänsten, eller genom att man personligen eller genom ombud eller ett bud lämnar in handlingen till regionförvaltningsverket. En handling som skickas per e-post ska skickas till det aktuella regionförvaltningsverket officiella e-postadress.

Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Gruppchef Anne Jokinen, tfn 0295 016 547
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad