Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Understöd för idrottsanläggningsbyggen att söka - chatten råder sökande ända till den 31 december

Nu kan man ansöka om statsunderstöd för bygge av idrottsanläggningar hos regionförvaltningsverket. Understödet för bygge av idrottsanläggningar beviljas särskilt för bygge, förvärv, sanering och utrustning av idrottsanläggningar som är avsedda för stora användargrupper.

Statsunderstödsansökningar för idrottsanläggningsbyggen året 2020 ska lämnas senast 31.12.2019 kl. 16.15 till regionförvaltningens e-tjänst.

Du kan ställa frågor om understöden för idrottsanläggningsbyggen i regionförvaltningsverkets chatt på webbsidan Tjänster via nätet. Chatten är öppen:

  • 16–20.12.2019
  • 23.12.2019
  • 27.12.2019
  • 30−31.12.2019.

Understöd för att bygga idrottsanläggningar beviljas främst kommuner eller samkommuner och sammanslutningar där kommunen eller samkommunen har bestämmande inflytande. Understödet kan också beviljas andra sammanslutningar. Regionförvaltningsverket beviljar understöd för projekt vars budgeterade kostnader är högst 700 000 euro. Understödsbesluten för projekt vars kostnader överstiger 700 000 euro fattas av undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mer om understöd för bygge av idrottsanläggningar (aviavustukset.fi)

Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
överinspektör Sixten Wackström, tfn 0295 016 565

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Direktör Matti Ruuska, tfn 0295 016 521

Regionförvaltningsverket i Lappland:
överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
överinspektör för idrottsväsendet Keijo Kuusela, tfn 0295 018 304

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
överinspektör Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

e-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad