Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Skolan i rörelse-priset 2019 till Nokia stad

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat 2019 års regionala Skolan i rörelse-pris till Nokia stad. I Nokia har Skolan i rörelse-verksamheten genomförts med hjälp av omfattande och aktivt lokalt samarbete.

Det regionala Skolan i rörelse-priset som delas ut årligen uppgår till 2 500 euro och priset beviljas för främjande av fysiska aktiviteter bland eleverna eller hela skolgemenskapen. Priset beviljas ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.

I Nokia stads skolar inleddes Skolan i rörelse-verksamheten år 2013 och från och med 2016 har alla stadens skolor varit med i verksamheten. Skolan i rörelse-verksamheten har i Nokia genomförts under namnet Liik-Kiss och den samordnas i samarbete mellan grundskolorna och stadens idrottsservice. Under årens lopp har verksamheten vuxit och utvecklats mycket. En ansvarig eller ett team för Liik-Kiss har utsetts för varje grundskola i Nokia. Också skolhälsovården har gjort sin insats för att främja fysisk aktivitet bland eleverna.

I Nokia har skolgymnastiken fått stöd av samarbetet mellan lokala idrottsföreningar, föreningar och företag. Samarbetet har varit till hjälp då man ordnat exempelvis idrottsdagar, turneringar och gratis motionsgrupper för skoleleverna. Också målet för aktiva och välmående Nokiabor som är upptagen i Nokia stads strategi har stött genomförandet av Skolan i rörelse-verksamheten.

Ytterligare information:

överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Västra och Inre Finland


Uppdaterad